Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt närområde 2020-09-29

Skapad 2020-09-29 15:21 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Vi har flyttat till Vindpustens förskola under tiden vi renoverar vår förskola Björkbergs förskola och därför kommer vi att utforska förskolans närmiljö med fokus på språket.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språket

Tidsperiod: hösten och våren 2020/2021

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Gula och Gröna avdelningen

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: 2020-2021

Planeringen Upprättad av: personalen på Gula och gröna avdelningen

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Begrepp utifrån närområdet

- språk och matematik
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Språk och matematikVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syftenHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Observationer om vad som barnen intresserar sig, vi har uppmärksammat att barnen intresserar sig för djur och fordon i den nya närmiljön och det kommer vara vårt fokus framåt.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- pedagogisk planering, mallarna 1-2-3

- genom att ha reflektion via projektor,

- processvägg

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: