Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-09-29 15:28 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
På 1600-talet blir Sverige en Europas stormakter. Därför kallas den här tiden stormaktstiden i svensk historia. En stormakt är ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt.

Innehåll

Mål

Du ska lära dig om stormaktstiden och dess orsaker och konsekvenser.

 • Du ska ha kunskaper om olika händelser och regenter under Stormaktstiden.
 • Du ska kunna berätta om hur Skåne blev svenskt.
 • Du ska kunna ge exempel spår från Stormaktstiden idag.
 • Du ska kunna se hur människors livsvillkor mellan olika tidsperioder förändras.
 • Du ska kunna olika historiska begrepp t ex stormaktstid, snapphanar, envälde, arvrike, katoliker, protestanter och förmyndarregering.
 • Du ska veta varför Sverige blev en stormakt under 1600-talet.
 • Du ska veta hur livet kunde vara i en bondefamilj under stormaktstiden.
 • Du ska kunna namnge några byggnader och städer som uppfördes under 1500- och 1600-talet t ex Torups slott, Kalmar slott, Kristianstad, Karlskrona, Göteborg.
 • Du ska veta vem Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII var.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Kunna jämföra religionens betydelse under stormaktstiden och nutiden.

 

Hur ska vi jobba?

·       Du kommer att ta del av gemensamma genomgångar.

·       Du kommer att få arbeta med uppgifter i anknytning till skolans historiebok.

·       Du kommer att få jobba med gamla nationella prov och övningar i materialet ”Tummen upp”

·       Du kommer att få se på filmer med Dick Harrisson och Martin Timell, där de berättar om Stormaktstidens uppgång och Stormaktstidens fall.

 Bedömning

 • Utifrån hur du klarar tester och läxförhör
 • Hur du klarar de gamla nationella proven.
 • Utifrån hur aktiv du är vid gemensamma genomgångar och diskussioner.

 

Matriser

Stormaktstiden

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperiodens händelser och personerr
Du behöver lära dig mer om tidsperiodens händelser och personer.
Du har grundläggande kunskaper om hur det var att leva under Vasatiden, stormaktstiden. Du känner till någon av de händelser som ledde fram till att Sverige blev en stormakt och du känner till ett par personer som spelade en viktig roll under denna tid.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva under Vasatiden, stormaktstiden. Du känner till några av de händelser som ledde fram till att Sverige blev en stormakt och du känner till de personer som spelade en viktig roll under denna tid.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var att leva under Vasatiden, stormaktstiden. Du känner till några av de händelser som ledde fram till att Sverige blev en stormakt och kan utförligt resonera om dessa. Du känner till flera personer som spelade en viktig roll under denna tid.
Ny aspekt
Förändringar i samhället och människors levnadsvillkor under vasatiden och stormaktstiden.
Du behöver lära dig att orsaker till och konsekvenser av det som hände under Vasatiden, Stormaktstiden och hur detta påverkade människors liv. Du behöver lära dig att se likheter och skillnader mellan nutid och stormaktstiden när det gäller t ex makt, tro och hur man bodde.
Eleven visar det genom att kunna ge något exempel på orsaker till och konsekvenser av det som hände under Vasatiden, Stormaktstiden och hur detta påverkade människors liv. Även se likheter och skillnader mellan nutid och stormaktstiden när det gäller t ex makt, tro och hur man bodde.
Eleven visar det genom att kunna ge några exempel på orsaker till och konsekvenser av det som hände under Vasatiden, Stormaktstiden och hur detta påverkade människors liv. Även se några likheter och skillnader mellan nutid och stormaktstiden när det gäller t ex makt, tro och hur man bodde.
Eleven visar det genom att kunna ge flera exempel på orsaker till och konsekvenser av det som hände under Vasatiden, Stormaktstiden och hur detta påverkade människors liv. Även kunna förklara likheter och skillnader mellan nutid och stormaktstiden när det gäller t ex makt, tro och hur man bodde.
Spår av vasatiden och stormaktstiden idag.
Du behöver lära dig att se spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser och personer.
Eleven se och visa något spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser och personer.
Eleven kan se och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser och personer.
Eleven kan se och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser och personer.
Historiska begrepp
Du behöver lära dig att använda historiska begrepp.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: