Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet för åk 7-9

Skapad 2020-09-29 15:34 i Individuella gymnasiet, Ekerö Ekerö
LPP i sannolikhet och kombinatorik
Grundskola 7 – 9 Matematik
Arbetsområdet behandlar sannolikhetslära där vi lär oss beräkna sannolikheten av olika utfall av situationer med likformig sannolikhet samt kombinatoriska principer i vardagliga och matematiska situationer. Sannolikhet är ett begrepp som du säkert hört någon gång i samband med spel och tävling. Ordet sannolikhet betecknar chansen eller risken att olika händelser ska inträffa. Här följer en exempel situation där begreppet sannolikhet kan dyka upp: Hur stor chans är det att jag vinner på ett lotteri? Kombinatorik är läran om hur man beräknar på hur många olika sätt en mängd kan sorteras. Vi kommer både beräkna ordning av mängder och ordning av delmängder.

Innehåll

Efter den här kursen ska du:

 • kunna vad som menas med sannolikhet.

 • kunna beräkna sannolikheten för enstaka händelser.

 • kunna beräkna sannolikheten för en upprepad händelse eller serie av händelser

 • kunna beräkna sannolikheten av en komplex serie av händelser

 • kunna skriva sannolikheten i bråkform, decimalform och procentform.

 • kunna undersöka sannolikheten av ett utfall genom att testa.

 • kunna beräkna sannolikheten för upprepade händelser med eller utan återläggning av t.ex. kulor och kort.

 • kunna rita och räkna ut sannolikheten med hjälp av träddiagram.

 • kunna använda additions och multiplikationsregeln.

 • kunna lösa vardagsproblem som handlar om chans och risk.

 • kunna argumentera för dina lösningar begripligt och korrekt.

 • kunna tillämpa additionsprincipen och multiplikationsprincipen vid beräkning i kombinatorik

 

Video om grunder i sannolikhet

 

Arbetssätt

 

 

Blandad litteratur och lösa arbetsblad

 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal och skrift.

 

Begrepp

Händelse, risk, chans, utfall, gynnsamma utfall, möjliga utfall, P, probabilitet, sannolikhet, likformig sannolikhet, utfallsdiagram, träddiagram, cirkeldiagram, komplementhändelse, beroende händelser, oberoende händelser, kombination, permutation, mängd, delmängd

 

Tidsåtgång

2 veckor

Uppgifter

 • Sannolikhetsövningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: