👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik åk 7

Skapad 2020-09-29 15:35 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Ni kommer under lektionerna arbeta med givna steg och i grupp skapa en koreografi utifrån dessa.

Innehåll

Rörelse till musik v. 40 - v.43 åk 7 

 

Syfte: Syftet under detta block är att ni som ska utveckla er förmåga att hålla takt och rymt samt räkna och anpassa era rörelser till musiken och dess sammanhang. 

 

Förmåga: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Ni kommer med dans som verktyg öva att röra er allsidigt.  

 

Kunskapskrav: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar ni till viss del/relativt väl/ väl era rörelser till takt, rytm och sammanhang. 

 

Grovplanering v. 40-43 

 

Vecka  

MÅNDAG 

ONSDAG 

 

40

Taktövningar 

Taktövningar 

 

41

Genomgång av steg. Skapa en egen koreografi i grupp. 

Träna på er koreografi 

 

 

 

42 

Träna er koreografi. Lägg ihop med en annan grupp.  

Träna på er gemensamma koreografi 

 

 

 

43 

Repetition 

Examination 

 

 

 

 

 

Bedömningssituationer: Under blocket kommer du som elev att få feedback och vägledning ifrån läraren för att hjälpa dig utveckla dina rörelseförmågor inom dans. 

Under vecka 43 har vi en examination där du ska kunna hålla rätt takt, kunna de olika stegen till dansen vi tränat på och anpassa rörelserna till sammanhanget.  

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris 

 

 

För E-nivå 

För C-nivå 

För A-nivå 

Rörelse   

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang. 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. 

Räkning och takt  

Eleven räknar takten till musik med viss säkerhet 

Eleven räknar takten till musik med relativt god säkerhet 

Eleven räknar takten till musik med god säkerhet 

Rörelse till musik  

Till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm. 

Till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm. 

Till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm. 

Koreografi  

Eleven utför steg med viss kerhet och anpassar sina rörelser till viss del till takt, rytm och sammanhang 

Eleven utför steg med relativt god säkerhet och anpassar sina rörelse relativt väl till takt , rymt och sammanhang 

Eleven utför steg med god säkerhet och anpassar sina rörelse väl till takt, rymt och sammanhang. 

 

 

 

 

 

Matriser

Idh
Rörelse till musik

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Anpassa rörelse till takt och rytm.
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9