👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt prov - Delprov A - Tala

Skapad 2020-09-29 15:59 i Slättängsskolan Kristianstad
Delprov A, tala. Den muntliga delen som bygger på tre delmoment. - Presentera (presentation av din text eller bild) - Leda diskussion - Delta i diskussion
Grundskola 9 Svenska
Du planerar, förbereder och genomför ett "gammalt" nationellt delprov A i svenska.

Innehåll

Kursplanernas syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att

  • formulera sig  och kommunicera i tal...
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framför åsikter med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt väl/väl fungerande struktur och innehåll och viss/relativt god/god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.