👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder - åk7

Skapad 2020-09-29 16:03 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi jobbar med grunderna i kemi.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om:

 • atomens byggnad samt vilken laddning partiklarna protonelektron och neutron har
 • vad molekyler är och ge exempel på hur en molekyl kan se ut
 • vad grundämnen är och kunna ge exempel
 • skillnader mellan en metall och en icke-metall (egenskaper)
 • vad en kemisk reaktion är, vad som händer vid en kemisk reaktion och kunna ge exempel
 • faser och fasövergångar (fast formflytande formgasform, stelnar (fryser), kondenserar, avdunstar (förångas), smälter
 • hur man skriver en kemisk formel
 • joner och jonföreningar
 • skillnaden mellan en blandning och en lösning samt att du ska kunna förklara vad en mättad lösning är
 • hur man kan separera olika ämnen från varandra (dekanteringfiltreringcentrifugeringdestillering)

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att utgå från läromedlet Spektrum Kemi. Undervisningen kommer att bestå av:

 • gemensamma genomgångar
 • laborativt arbete
 • filmer
 • diskussionsuppgifter

Provschema

palmbladprovschema.blogspot.com

Jons hemsida (filmer och checklista)

palmbladjon.weebly.com

Matriser

Ke
Kunskapskrav kemi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.