Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-09-29 16:09 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska
Hur är vi mot varandra? Hur känner du när en kompis gör så? Har du känt såhär någon gång?

Innehåll

Varför?

Värdegrunden är ett område som vi ständigt behöver arbeta med. Vi behöver diskutera, lyssna och fundera över hur vi är mot varandra och hur vi känner.  

Målet är att du som elev ska kunna sätta ord på hur du känner och förstå hur din kompis känner. Du ska kunna berätta lite om varför vi behöver ha regler och hur vi på ett snällt sätt kan hjälpas åt att följa dem. 

Hur?

Vi kommer att jobba med lite olika saker under hela året i förskoleklass. Några saker vi kommer att jobba med för att träna på hur vi är mot varandra är:

- Samtal om rasten utifrån känslobilder

- Lekar och samarbetsövningar

- Ugglan och kompisproblemet

- Djuren på Djuris

- Samtal i helklass eller i grupper när det behövs

 

Samtal om rasten utifrån känslobilder

Vi kommer att lägga ut bilder på olika känslor på mattan i samband med att vi kommer in från rasten. De första gångerna går vi igenom noga vad bilderna betyder och så småningom behöver vi bara repetera dem lite kortare. De elever som vill får peka på sina känslor under rasten och om de vill berätta varför de kände på det viset. Det kan vara lättare att peka på en bild av en känsla än att hitta orden för att förklara hur man känner. Vi stöttar eleverna under samtalet för att de ska få hjälp att sätta ord på både vad som hände och hur de kände. 

Vi använder bilderna återkommande under hela året, men inte varje dag. Ibland får alla som vill berätta, ibland väljer vi vuxna ut några som får berätta. Bilderna kan tas fram när vi märker att det varit konflikter på rasten, eller som en avstämning efter lov för att se att alla har haft någon att leka med eller något att göra. De kan också tas fram på begäran av elever som känner ett behov av att lyfta något som hänt. 

Lekar och samarbetsövningar

Vi kommer att leka olika lekar och göra samarbetsövningar i klassrummet. Efter leken eller övningen så återkopplar vi genom att prata om hur det gick att samarbeta, vad det var som gjorde att det fungerade bra eller mindre bra och vad man kan tänka på till nästa gång. 

Exempel på lekar vi leker:

- Pomperipossa

- Spegelleken

Ugglan och kompisproblemet

Vi kommer att UR:s programserie Ugglan och kompisproblemet för att diskutera hur vi är mot varandra i skolan. Kring varje program kommer vi att ha en uppgift och dokumentera vad vi pratar om. Uppgiften kan vara en kort teaterpjäs eller en diskussionsfråga. Diskussionerna skriver vi upp som mind-maps på tavlan under tiden. Senare för vi över det på stora papper som vi sätter på väggen i klassrummet.

- Spela upp en kort teaterpjäs om att säga förlåt. Vi övar oss att säga förlåt, ett viktigt men svårt ord. Kan även vuxna tycka att det är svårt? Vi funderar och diskuterar tillsammans. 

- Spela upp en kort teaterpjäs om att säga ifrån. Hur säger man ifrån när en kompis vill få en att göra något man vet är fel? Vi övar att säga nej!

- Hur säger man till en kompis att de behöver lyssna på vad man vill säga? Vi diskuterar och tränar!

- Hur gör man när en kompis vill leka, men man har lovat att leka med någon annan? Vi diskuterar och tränar på hur man kan säga. 

- Vad gör man om man inte känner att man får vara med? Hur kan vi se till att alla känner sig välkomna i lekarna och ingen känner sig ensam. Vi pratar och provar. 

Efter att vi sett avsnitten går vi tillbaka och återberättar vad som hände, vad vi minns och vad vi diskuterade kring dem. Vi använder de stora pappren på väggen som stöd att minnas. 

Djuren på Djuris

Under våren kommer vi att utgå från UR:s program Djuren på Djuris och gå in på olika känslor. Vi diskuterar efter varje avsnitt med hjälp av känslobilderna och bilder på figurerna. 

- Hur kände sig djuren i olika situationer?

- Vem var ledsen? Vem var glad? Vem var arg? Var det någon känsla som ingen hade?

- Hade någon flera känslor? Var det någon som inte verkade känna något? 

- Hur började historien? Hur löste det sig? 

Vi dokumenterar med en fråga eller fundering på ett stort papper i klassrummet. Detta gör att vi kan återkomma och återkoppla kring de tidigare avsnitten och jämföra hur känslorna var i de olika tillfällena. 

Samtal i helklass eller i grupper när det behövs

Ibland är elever osams, eller några leksaker går sönder, eller någon undrar varför de inte får välja vem de vill jobba tillsammans med. Vi diskuterar detta i klassen allteftersom saker händer och vi behöver tänka kring detta. Eleverna får fundera på varför det fungerar eller inte fungerar att göra på ett visst sätt. Genom att lyssna på varandra och få hjälp med sitt tänkande kan eleverna få större förståelse för hur skolan fungerar och hur kan göra för att alla ska ha det bra tillsammans. 

Uppgifter

 • Säga förlåt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: