👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-09-29 16:28 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med forntiden och hur den har haft betydelse för hur vi människor lever idag.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Vi kommer att göra en tidsresa tillsammans och undersöka hur forntiden såg ut och hur detta påverkar oss i nutid. Samt få en förståelse hur allting startade. Vi kommer göra en tidslinje som är 4,6 meter lång där vi placerar in bilder på olika tidsperioder som vi kommer att lära oss mera om. Vi kommer läsa och skriva faktatexter om den första människan. Vi kommer lära oss om istiden samt avsluta med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer läsa berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi. Vi avslutar vår tidsresa med en forntidsdag ute.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Arbetssätt och undervisning

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Undervisningen kommer att innehålla:

 • genomgångar av ämnet
 • film
 • läsning av faktatexter i ämnet
 • dokumentation av fakta
 • estetiska uttryck inom ämnet
 • diskussioner
 • undersökningar av närområdet, där vi tittar på olika fornlämningar och spår i naturer. 

Visa vad du lärt dig

Eleverna kommer att få en individuell uppgift där de får visa sina kunskaper om forntiden och dess gudar och myter. De får även göra enkla jämförelser om livet förr och nu. Delta i diskussioner samt skriva faktatexter utifrån stödord.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde ämnesintegrerat på olika sätt under hela läsåret 20/21.

Bedömning

Jag kommer att bedöma eleverna förmåga att:

 • använda för årskursen anpassade kunskaper i SO för att kommunicera i frågor som rör SO.
 • göra för årskursen anpassade jämförelser inom ämnet.

Jag kommer även att göra en bedömning av hur eleven förväntas nå kunskapskraven för år 3 i ämnet SO. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3