Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och svenska språket

Skapad 2020-09-29 16:27 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 4 Geografi Svenska
Du kommer under detta arbetsområde att få arbeta med Sverige och det svenska språket.

Innehåll

Innehåll

Mål

Du ska,

 • kunna skriva med en tydlig handstil.
 • kunna skriva  återberättande texter och olika typer av faktatexter.
 • bli säkrare på att stava ord med dubbelteckning, tj-ljud, j-ljud och ng-ljud.
 • kunna sortera in ord i ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.
 • känna till något om svenska dialekter och minoritetsspråk.
 • kunna avläsa en karta och förstå dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • känna till Sveriges största öar, sjöar och vattendrag samt vatten som omger Sverige.
 • känna till de svenska natur- och kulturlandskapen.
 • känna till Sveriges olika naturresurser, var de finns och vad de används till.
 • känna till vattnets betydelse och användningsområden.
 • känna till fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

Undervisning

Du kommer att,

 • regelbundet få träna på att skriva med en tydlig handstil. Vi kommer att repetera bokstävernas form och storlek.
 • få skriva ett par återberättande texter om saker du upplevt, läst eller hört.
 • få skriva faktatexter om  Sverige kopplade till NO och SO.
 • lära dig skillnaden mellan substantiv, adjektiv och verb och hur man känner igen dem.
 • få göra olika praktiska övningar för att träna din förmåga att sortera in ord i olika ordklasser.
 • se filmer om hur det svenska språket vuxit fram samt om våra minoritetsspråk.
 • besöka Sveriges Radios hemsida, Barnradio på minoritetsspråken, för att bekanta dig med de olika språken.
 • få träna dig på att använda kartboken.
 • se på serien “Geografens testamente”.
 • läsa olika texter om Sverige
 • få göra olika praktiska övningar så som exempelvis begreppsbingo, både enskilt och i helklass.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att,

 • skriva med en tydlig handstil i de texter du skriver.
 • skriva återberättande texter genom en skrivdiagnos.
 • stava ord med j-ljud, dubbelteckning, tj-ljud och ng-ljud genom några läxförhör.
 • sortera in ord i ordklasserna substantiv, verb och adjektiv genom ett mindre test.
 • känna till något om svenska dialekter och minoritetsspråk genom samtal vi för i klassen.
 • kunna avläsa en karta och förstå dess uppbyggnad med färger, symboler och skala genom övningar under lektionerna.
 • namnge Sveriges största öar, sjöar och vattendrag samt vatten som omger Sverige genom ett läxförhör.
 • berätta något om de svenska natur- och kulturlandskapen, några olika svenska naturresurser, vattnets betydelse samt om befolkningens fördelning i Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: