Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal och läsning

Skapad 2020-09-29 16:55 i Tallbodaskolorna Linköping
Hur vi arbetar med böcker, boksamtal och läsning i förskoleklass.
Grundskola F – 9 Svenska
Vad handlar boken om tror du? Vad händer i nästa stycke? Hur tycker du att boken ska sluta?

Innehåll

Syfte

Syftet är att vidga elevernas ordförråd, att utveckla deras förmåga att samtala om böcker och relatera till egna erfarenheter. Vi vill att de ska få träna sig i att tänka kring det de läst och hört, att kunna prata inför klassen och berätta om något de läst eller varit med om. Vi övar också att lyssna på andra och vänta på sin tur. 

 

Metod och aktiviteter

Vi kommer att läsa och samtala böcker på olika sätt under förskoleklassåret. Till exempel kommer vi att arbeta med:

- Högläsning ur olika sorters böcker som bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker. 

- Samtal kring det vi läst och det vi kommer att läsa. Några frågor som ställs: Vad tror du att boken handlar om? Hur känner sig huvudpersonen? Vad hände förra gången vi läste? Varför gjorde personen på det sättet? Kunde man gjort annorlunda? Hur hade du velat att boken skulle sluta? 

- Bokpåse som eleverna får ta med hem och lägga i en favoritbok. I skolan får de sedan berätta om boken, klasskamraterna får ställa frågor och vi läser lite av boken. 

- Veckans ramsa, en dikt på rim som handlar om olika saker varje vecka. Vi analyserar orden och tittar på och tänker kring bilden. 

-  Dokumentation kring något vi läst, som stöd vid återberättade. Vi ritar och återberättar en saga vi hört. Hur började sagan? Vad hände sedan? Hur slutade det?

- Vi läser tillsammans ord och meningar som vi skriver på tavlan. Vi uppmärksammar bokstäver och ord vi känner igen och jämför ord som vi skrivit med varandra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: