👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

City Hopping

Skapad 2020-09-29 19:41 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Syftet med arbetsområdet är att stimulera elevernas intresse för språk och olika kulturer, här med fokus på USA. I sitt arbete med två av USAs mest ikoniska städer, New York City och Los Angeles, ges eleverna möjlighet att beskriva och jämföra substantiv och använda adjektiv i tre olika former: positiv, komparativ och superlativ. Eleverna får dessutom tillägna sig strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter.
Grundskola 7 – 9 Engelska
This unit is about two major American cities: New York City and Los Angeles. Both cities are very popular with tourists and local residents alike.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att stimulera elevernas intresse för språk och olika kulturer, här med fokus på USA. I sitt arbete med två av USAs mest ikoniska städer, New York City och Los Angeles, ges eleverna möjlighet att beskriva och jämför substantiv och använda adjektiv i tre olika former: positiv, komparativ och superlativ. Eleverna får dessutom tillägna sig strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter.

Konkreta lärandemål

 • I am able to listen to and understand authentic American English.

 • I am able to use reading strategies to learn about two major American cities.

 • I am able to use forms of comparison to compare New York City to Los Angeles.

Bedömning

- Löpande observationer i undervisningen

- Quiz

- Diskussioner

- Uppföljning i Clio

 

Uppgifter

 • Uppföljning "City Hopping"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Uppföljning i Clio "City Hopping"

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven når ännu inte alla delar av kunskapskraven för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
.Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven når ännu inte alla delar av kunskapskraven för E.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Välja texter från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven når ännu inte alla delar av kunskapskraven för E.
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i muntliga framställningar i olika genrer.
Eleven når ännu inte alla delar av kunskapskraven för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Eleven når ännu inte alla delar av kunskapskraven för E.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.