Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2020-09-29 20:28 i Elinebergsskolans grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Bild
Du ska prova att måla, rita och skapa på många olika sätt!

Innehåll

Syfte:

Eleven skall ges förutsättningar att framställa egna bilder genom att använda olika material och tekniker.
Eleverna skall få tilltro till sin egen förmåga att skapa bilder och att arbeta kreativt.
Eleven skall få kunskap om ämnesspecifika uttryck och ord.

Så här ska vi arbeta:

Du skall få skapa bilder med olika material och tekniker.
Du skall få lära dig namnen på redskap och material som vi använder i undervisningen.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma att du kan:

 • jämföra och reflektera över bilder.
 • använda enkla redskap och olika tekniker vid bild framställningen.
 • benämna några redskap och tekniker som vi använt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: