👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia and New Zealand

Skapad 2020-09-29 20:10 i Väskolan Kristianstad
Vi ska jobba med Australien och nya Zeeland och lära oss mer om deras kultur, djur och natur mm.
Grundskola 7 Engelska Geografi
Uppgiften finns i classroom

Innehåll

Eleverna i 7b jobbar i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En Ge
Bedömningsmatris i engelska för år 7 - Australia/ N.Z

BERÄTTAR
det viktigaste av innehållet med hjälp av manus med enkla ord som t ex people om befolkning
det mesta av innehållet med lite hjälp av manus med enkla ord samt mer precisa ord om t ex inhabitants om befolkning
det mesta av innehållet med hjälp av stödord med större ordförråd t ex att jag använder fler precisa och olika ord t ex inhabitants och population
TALAR
så sammanhängande att det blir förståeligt ganska starkt, tydligt och långsamt största delen av redovisningen
med en inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
med en intresseväckande inledning, genomtänkt avslutning och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet
ANVÄNDER KROPPSSPRÅK
har kontroll över mina kroppsrörelser
ser ganska avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga
ser avslappnad ut och använder ofta kroppsspråk för att förtydliga
Ny aspekt
ANVÄNDER BILDER
visar någon bild som passar till mitt ämne
använder medvetet bilder som passar till mitt ämne och tar med det i berättandet
använder medvetet bilder som passar till mitt ämne och tar med det i berättandet på ett intresseväckande sätt