👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad åk8

Skapad 2020-09-29 20:39 i Tiundaskolan Uppsala
Sex och samlevnad Du kommer att få lära dig om vad som händer i kroppen under puberteten, kön, könsorganens uppbyggnad och funktion, sexualitet, graviditet och förlossning, preventivmedel och könssjukdomar . Du kommer att få diskutera olika dilemman och scenario som du kan komma att ställas inför senare i livet.
Grundskola 8 Biologi
Kursplanen - Syfte och förmågor Ge alla elever möjlighet att utveckla sin förmåga att: - diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör sex och relationer. - Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i kroppen

Innehåll

Ämne : Biologi

period V.40-V43

Målen med undervisningen är att:

 

- Utveckla kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion

- Utveckla kunskap om pubertetens inverkan på individen

- Utveckla förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter

- Utveckla förmågan att aktivt delta i samtal och diskussioner

 

 

Undervisning

-Läsa om kroppens utveckling vid puberteten, könsorganen och sexualkunskap 

-Lära in och repetera de olika organens delar

-Sätta dig in i metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk­domar och oönskade graviditeter.

-Graviditet, Förlossning

-jämställdhet 

-Känna till vad som menas med pornografi, sexuellt våld och prostitution

 

 

Bedömning

 

Du bedöms på följande sätt:

 

-delta aktivt vid genomgångar, i diskussioner och bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter

- Göra uppgifter 

 -skriftligt prov  v43  

Uppgifter

 • Samlade repetitionsfrågor - sex och samlevnad

 • Presentationer

 • Samlade repetitionsfrågor - sex och samlevnad.

 • Presentationer

 • Frågor på s.272-277

 • Frågor på sidorna 272-277

 • Frågor s.278-279

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex och samlevnad åk8

Diskussioner och muntliga redovisningar

F
E
C
A
Diskutera
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
Du behöver träna mer på att ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, sex och samlevnad, du behöver träna mer på att diskutera och motivera.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Prov

 • Bi  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  C 9   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
F
E
C
A
 • Bi  7-9
 • Bi  E 9
 • Bi  A 9
Du behöver träna mer på baskunskaper i biologi.
Du har baskunskaper i biologi. Du kan förklara på ett enkelt sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett utvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett välutvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt.