👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Styrka åk 9

Skapad 2020-09-29 20:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Idrott och hälsa
I detta arbetsområdet kommer du få lära dig om olika muskeldelar/grupper. Du kommer även få testa på flera olika övningar och lära dig hur man gör.

Innehåll

Tema Styrka

Syftet är: Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

Konkritiserat:

Lektion 1:

Cirkelpass med 12 olika övningar (hela upplägget finns i classroom)

Genomförande + Diskussion kring vilka muskelgrupper som använts samt hur man kan göra en uppgift enklare alternativt mer utmanande.

 

Lektion 2:

Cirkelpass med 12 olika övningar (där 5 övningar bytts ut från lektion 1, se classroom)

 

Lektion 3: 

Repetition av det vi gjort, ett varv cirkelpass  

 

Lektion 4:

Skapa och testa eget träningsprogram

 

Därefter tar vi ställning till hur vi ligger till, ifall vi känner att vi tydligt gått genom, muskler, övningar, skador, kost och ergonomi

Bedömning:

Vi kommer att ha 2 olika typer av bedömningar, det ena kommer vara ett praktiskt prov och det andra kommer att vara ett teoretiskt prov. Se nedan!

 

Skriftligt prov

Detta ska ni kunna:

Läs PDF-filen om ergonomi

Skadeförebyggande

Muskler

 

Frågorna på sista sidan är instuderingsfrågorna, ni får tid att både läsa och jobba med dem under lektionen. 

 

Praktiskt prov

Ni ska under teori lektionen få planera upp ett träningsupplägg, där du väljer minst 6st övningar av alla de vi gått genom, där du sedan själv väljer nivå du vill visa upp. 

Matriser

Idh
Tema Styrka

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Komplexa rörelser
Jag kan delta i cirkelpassen som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. (Jag klarar av att utföra övningarna delvis korrekt)
Jag kan delta i cirkelpass som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl del till aktiviteten och sammanhanget. (Jag klarar av att utföra övningarna korrekt utan variation)
Du kan delta i cirkelpass som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. (Jag klarar av att utföra övningar korrekt samt med variation på enklare och svårare regleringar)
Planering av träningsschema
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Jag kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Hälsa
Jag kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skador
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Jag kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Jag kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.