👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna åk 1a ht20

Skapad 2020-09-29 20:54 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Vi utgår ifrån matteboken Mattedetektiverna i vår undervisning.
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att lära oss matematik tillsammans med mattedetektiverna i staden Kalkylus .

Innehåll

Syfte

Du ska få en förståelse för grunderna i tal, begrepp, mönster, geometri, längd och vikt

Konkretisering av mål

Vi kommer att uppnå målen genom att arbeta med:

Arbetssätt

 

 • Vi går igenom nya moment gemensamt med konkret material på tavlan och på borden för att sedan befästa de nya kunskaperna genom jobb i matteboken eller med andra räkneuppgifter.
 • Vi jobbar med olika problemlösningsuppgifter beroende på vilken nivå man befinner sig på, parvis eller enskilt, och vi jobbar med problemlösning i smågrupper.
 • Vi tränar i mindre grupper
 • Vi spelar olika mattespel för att träna på t.ex. pengar.
 • När vi behöver arbetar vi med extrauppgifter med olika svårighetsgrader.
 • Vi använder även närområdet för att befästa kunskaperna.

Bedömning

 • Talen 0 – 10
 • Ordningstalen 1:a till 10:e
 • Tallinjen
 • Dubbelt och hälften
 • Olika geometriska former och jämföra skillnader och likheter på dessa.
 • Mönster
 • Likhetstecknet
 • Addition och subtraktion 0 – 10
 • jämföra längd och vikt
 • Räkna med pengar upp till 10
 • Bedömningen sker kontinuerligt vid genomgångar, arbetet i boken eller med andra uppgifter och med diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3