👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Förskolans värdegrund

Skapad 2020-09-29 21:04 i Förskolan Skattkistan Fristående förskolor
Förskola
I detta projekt inriktar vi på oss på Barnkonventionen och den av artiklarna som handlar om alla barns rätt till en egen plats. På Smaragden har vi valt toaletten som en egen plats där alla barn ska känna sig trygga och känna att deras integritet respekteras. Vi kommer att använda oss av bokserien Kompisböcker baserade på Barnkonventionen. Detta material kommer vi också att använda i arbetat med hur vi är mot varandra. Under projektets gång kommer vi även att introducera ”intressepåsen” för barnen. Det innebär att några barn per vecka kommer att få ta med sig sin favoritsak eller något annat som barnet visar intresse för just nu. Till viss del kommer sedan verksamheten planeras efter detta, vilket möjliggör att barnen får vara delaktiga och påverka verksamhetens innehåll.