👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO HT 20 årskurs 1 tema Tillåtet och inte tillåtet

Skapad 2020-09-29 22:02 i Andersbergsskolan Halmstad
Block i SO som handlar om regler i elevers närmiljö, hemma, skola, trafik, skog och natur med mera.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer i SO under några veckor jobba med tema regler om vad som är tillåtet och inte i olika situationer och vad som skulle hända om vi inte hade några regler och vad som kan hända om vi bryter mot dem.

Innehåll

Innehåll:

Under några veckor kommer vi i SO att prata om regler i vårt samhälle om i vår närhet. Exempel är allemansrätten, trafikregler, skolan trivselregler och olika regler vi har hemma.

 

Syfte:

  Att utveckla förståelse för varför man har regler och varför de måste följas  .  

  Att utveckla förmåga att reflektera över vilka konsekvenserna skulle kunna bli om inga regler fanns.

  Att utveckla förmågan att förstå sin egen del i att regler bör hållas.

  Att ge exempel på hur man kan bete sig i trafiken för att minska riskerna för olyckor.

  Att ge exempel på regler i sitt hem, på skola, i samhället, trafik och natur.

Att utveckla förståelse för djur och natur och att hänsyn är viktig till vår närmiljö.

  

  Arbetssätt:

  Vi kommer att tillsammans;

    Se på film, samtala och ge oss ut i både natur och trafik för att diskutera och uppleva detta i verkligheten.

 Vi kommer att diskutera och reflektera i grupper och i helklass.

Vi kommer titta på bilder tillsammans, rita, måla och dramatisera.

 

Bedömning:

Du bedöms i ditt engagemang på lektionerna och skall i slutet av detta arbetsmoment kunna:

Ge exempel på situationer där regler är viktiga och där de finns.

Ge exempel på minst en regel i trafiken.

Visa att du kan resonera om regler och konsekvenserna när de inte följs.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
    SO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
    SO   3

Matriser

SO
Att leva tillsammans - regler i elevers närmiljö

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
kan ge exempel på någon regel och förklarar varför den behövs.
kan ge exempel på regler i skolan och i samhället samt förklarar varför de behövs.
kan ge exempel på regler i skolan och i samhället samt förklarar varför de behövs och vad som händer om de inte följs.