Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht 2020/ vt 2021 4-5:an

Skapad 2020-09-30 07:02 i Gläntanskolan Helsingborg
En planering för läsåret i ämnet Idrott och hälsa, med innehåll, aktiviteter, syfte och kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att röra på sig är kul. Under terminen kommer vi beröra många olika områden av ämnet där vi utvecklar vår fysiska förmåga, våra kunskaper samt våra möjligheter att arbeta tillsammans genom olika former av samarbete. Att ha kul, kunna samarbeta och att utvecklas som människa tillsammans med andra är viktiga mål som ämnet utgår ifrån. Det betyder att vi behöver idrotta på ett sådant sätt som gör att alla i vår grupp får möjlighet att uppleva just det, d.v.s. att alla ska tycka att det är kul att röra på sig.

Innehåll

Syfte med undervisningen

1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga  rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

2. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

3. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Tidsplanering

Grovplanering idrott och hälsa ht 2020 åk 4-5

 

v 34 blandbrännboll

v 35 samarbetslekar ( lösa uppdrag)

v 36 samarbetslekar ( lösa uppdrag)

V37 träna inför skoljoggen

v 38 träna inför skoljoggen

v 39 Orientering Teori

v 40 Orientering kartpromenad/ karttecken träning

V 41 test med kontroller i orientering

 

V 42 motorikstationer (styrka, balans,uthållighet, smidighet)

v 43 motorikstationer ( styrka, balans, uthållighet och smidighet)

gå igenomkroppen och dess muskler

V 44 HÖSTLOV

v45 Lekar utan boll

v46 lekar utan boll

v 47 Basket

V 48 volleyboll

v 49 Innebandy

v 50 önsketimme

 

Åk 5 ska ev planera och hålla i egna idrottslektioner v 12-14

 

Grovplanering idrott och hälsa vt 2021 åk 4-5

 

V 2 teori gå igenom terminen som varit, utvärdera.

v 3 gymnastikstationer filma

v 4 gymnastikstationer filma

v 5 Racketsporter

v 6 Racketsporter

v 7 önsketimme

v 8 SPORTLOV

v 9 dans, takt och rytm

v 10 dans, takt och rytm

v 11 dans, takt och rytm

v 12 lekar med boll( välja från mina förslag)

v 13 lekar med boll( välja från mina förslag)

V 14 Akrobatik/ boxning/ höjdhopp

v 15 PÅSKLOV

 

Uteidrott

v 16 friidrott ev,handboll

v 17 fridrott ev,handboll

v 18 fridrott ev,handboll

v 19 natur och utevistelse( stormkök, vindskydd, göra upp eld)

v 20 natur och utevistelse( stormkök,vindskydd, göra upp eld)

V 21 lekar i skogen

v 22 lekar i skogen

 

v 23 utelekar fotboll/ brännboll

 

 

                                                                                               

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
    Idh
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
    Idh
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
    Idh

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA år 4-6

Viss måluppfyllnad
God måluppfyllnad
Hög måluppfyllnad
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: