👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionforskning

Skapad 2020-09-30 08:19 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Vår tanke är att barnens ordval och samtalston till varandra ska förbättras.

Innehåll

Vart ska vi?

Under våra observationer har vi sett att barenens språk och samtalston kan vara något hård och även till viss del kränkande. De har även ibland svårt att avläsa vilket tonläge den andre använder vilket kan leda till missförstånd. Vi kan se att lekarna blir kortare och ibland avbryts av hårda diskussioner som ibland är svåra att lösa då det har svårt att lyssna på varandra.

Vi vill skapa möjligheten för baren kunna samtala, lyssna och förstå varandra så att leken kan fortgå även om de inte tycker lika.

Aktionforskningsfråga:

Hur kan vi förbättra barns kommunikation i leken?

Vilka områden ska förbättras?

Den fria leken i byggrummet samt på gröna mattan då det oftast är där de negativa diskussionerna förkommer.

Hur gör vi?

Vi ska alltid vara en personal i byggrummet och på ”gröna mattan” när det finns lekande barn där.

Processen

Vara närvarande pedagoger som hjälper baren att tolka och tyda de andra barnens  språk genom samtal. Vad ser du? Hur ser den andre ut när du säger/ gör så? Hur låter den andre personen i rösten? Samt för de yngre, som inte ha något eller lite talat språk, översätta så den andra förstår vad som sägs och vad vi tror menas.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18