👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2020-09-30 08:29 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 4 Biologi
Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Lönnens frön singlar mot marken. I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Vet du något mer som händer på hösten?

Innehåll

Mål

när du har arbetat med det har kapitlet ska du:

 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • veta varför löven ändrar färg. 
 • kunna förklara vad som händer med löven på marken.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar och andra stannar.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du samtalar och diskuterar
 • hur du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet "Hösten"
 • hur väl du kan beskriva och förklara med hjälp av tillhörande begrepp för arbetsområdet
 • hur du kan läsa faktatexter och använda kunskapen när du besvarar frågor samt beskriver begrepp
 • varierade avstämningsuppgifter efter varje delkapitel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen på hösten

Rubrik 1

Nivå 1
Behöver öva mer
Nivå 2
Når målet precis
Nivå 3
Når målet
Lövträd
Du är inte säker på varför lövträden fäller sina löv.
Du vet varför lövträden fäller sina löv.
Du kan förklara varför lövträden fäller sina löv och varför barrträden inte fäller barren.
Fröspridning
Du är inte säker på hur några olika växter sprider sina frön.
Du vet hur någon växt sprider sina frön.
Du vet hur flera växter sprider sina frön.
Kompost
Du vet inte vad man ska lägga i komposten.
Du vet vad man ska lägga i komposten men kan inte förklara varför.
Du vet vad man ska lägga i komposten och förklarar på ett enkelt sätt.
Flyttfåglar
Du känner inte till några flyttfåglar.
Du känner till någon flyttfågel.
Du känner till ett par flyttfåglar.
Du kan inte förklara varför en del fåglar flyttar på hösten.
Du kan förklara varför en del fåglar flyttar på hösten på ett enkelt sätt.
Du kan förklara på ett enkelt sätt varför en del fåglar flyttar på hösten och varför andra stannar.
Nedbrytning
Du kan inte förklara vad som händer med ett löv som hamnar på marken.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad som händer med ett löv som hamnar på marken.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt vad som händer med ett löv som hamnar på marken. Det gör du med hjälp av några expertord.
Planera undersökning
Du kan inte bidra till att formulera en enkel planering om nedbrytning som det går att följa.
Du kan bidra till att formulera en enkel planering om nedbrytning som det går att följa.
Du kan formulera en enkel planering om nedbrytning som det går att följa efter viss bearbetning.