👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben Språk/Värdegrund ht 20

Skapad 2020-09-30 08:31 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Skogen

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Språk-Värdegrund

Vecka: 40

Nyfikenhetsfråga: Skogen

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Barnen fick ett uppdrag av knoppen (en strutdocka utifrån I Ur och Skurs figurer) Uppdraget barnen fick, var att hitta samma föremål som de olika skogsbilderna visar.  Barnen hittade alla bildernas föremål och tillsammans benämnde vi föremålen och samtalade om dessa.

Grankotte, tallkotte, barr, bark, löv och sten.

Ramsa: Ratti ratti ralla.....

Vi Lyssnar på olika ljud, vi smakar på bär, vi känner på olika naturmaterials struktur och vi ser på allt och i allt detta berikar vi barnens språkutveckling

Att vi pedagoger har benämnt och bekräftat naturföremål gör att barnen lär sig att ge uttryck och sätta ord på det barnet hittat.

Vi använder alla våra sinnen i vårat lärande och detta berikar barnens språkutveckling.    

Att vi pedagoger fortsätter att benämna och bekräfta, repeterar och fyller på med nya ord gör att barnen får ett rikare ordförråd.   

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18