Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht- 2020, Matematik - tal 9

Skapad 2020-09-30 08:34 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
Grunden för matematiken är taluppfattning och förståelse för vårt positionssystem. Vi kommer att arbeta med naturliga tal, hela tal, rationella tal och de irrationella tallen.

Innehåll

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla dina kunskaper kring tal och taluppfattning. Vi kommer även att utveckla dina förmågor att använda och välja lämpliga metoder att lösa olika matematiska problem och utveckla förmågan att kommunicera hur du resonerar i olika matematiska situationer. 

 

Centralt innehåll

 

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

Arbetssätt

 

På arbetspassen kommer vi ha genomgångar av nya moment. Vi kommer att lösa uppgifter tillsammans. Du tränar sedan på de nya momenten genom att arbeta med planeringen som ligger i classroom. Uppgifter finns både i boken och på intermatte.se.

Varje vecka kommer vi dessutom att repetera blandade rutinuppgifter för att öka säkerheten för dessa. Vi kommer också varje vecka arbeta med problemlösningar för att utveckla denna förmåga.

 

Bedömning

 

Eleverna kommer att kunna visa sina färdigheter under arbetets gång och under den avslutande skriftliga bedömningen.

Matriser

Ma
Ht- 2020, Matematik - tal 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppförmåga
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper och du använder dem för det mesta i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper och du använder dem i situationer som känner till.
Du har mycket goda kunskaper och du använder dem i kända och nya situationer.
Förmåga att använda matematiskametoder
Du behöver hjälp med att välja och att använda fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och att använda matematiska metoder för att göra beräkningar som passar till uppgifterna och ger resultat.
Du kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger gott resultat.
Du kan välja och använda korrekta och effektiva matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger mycket gott resultat.
Problemlösningsförmåga
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du behöver stöd med att välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Resonemangsförmåga
Du behöver hjälp med att förklara hur du tänkt och stöd för att hitta motiveringar till dina förklaringar.
Du kan förklara hur du tänkt och du motiverar dina förklaringar på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och du motiverar dina förklaringar på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och du motiverar dina förklaringar på ett mycket bra sätt.
Förmåga att kommunicera inom matematik
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder ett ganska bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: