Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 40-45 Ett hål om dagen

Skapad 2020-09-30 08:52 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser boken Ett hål om dagen och bearbetar texten tillsammans. Du kommer att få både lyssna, läsa tyst och läsa högt i en liten grupp. Du kommer att få reflektera kring din läsning både muntligt och skriftligt. I slutet av veckan ser vi filmen Holes som är en filmatisering av boken. Under veckan arbetar vi också med grammatik och repeterar de tre ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Alla uppgifter ligger i Teams!

Innehåll

 

 1. Måndag

  Vi börjar läsa och diskutera boken Ett hål om dagen.

 2. Introduktion grammatik: genomgång av SUBSTANTIV.

 3. Tyst läsning

  Läxa till tisdag: läsa fram till kapitel 19 i boken Ett hål om dagen, s.73

  Tisdag

  Vi läser högt i små grupper och diskuterar boken utifrån olika lässtrategier.

 4. Grammatik: genomgång av ADJEKTIV
  Tyst läsning

  Läxa till onsdag: läsa fram till kapitel 29, s.135

  Onsdag

  Svara på frågor om boken, både i grupp och enskilt. Tyst läsning

 5. Grammatik: genomgång VERB

  Läxa till torsdag är att läsa fram till kapitel 37, s183. 

  Torsdag

  Tyst läsning.

 6. Grammatikprov om substantiv, adjektiv och verb

 7. Börja titta på filmen Holes

  Läxa till fredag är att läsa ut hela boken.

  Fredag

  Boken ska vara utläst och du skriver presentation/reflektion. Du får ha med dig boken.
  Se klart filmen
  Holes
  Slutuppgift i grupp: Reflektera och redovisa filmen utifrån olika teman i boken/filmen. 

 

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor EFTER läsningen av EHOD

 • Frågor om del 1 EHOD

 • Grammatikprov på torsdag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ett hål om dagen

Insats krävs
E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Tolka budskap i text
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Skriva om boken
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Muntlig presentation
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: