Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hip hip hora- film, reflektion och filmrecension

Skapad 2020-09-30 08:51 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Vi har sett filmen "Hip hip hora" och diskuterat innehållet utifrån scener. Du ska nu skriva en recension med stöd utifrån de konkreta målen i den här pedagogiska planeringen och bedömningsmatrisen sist i planeringen.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområdet ”Hip hip hora”

 

 

 

Ämne: svenska

 

Lärare: Maria Näslund

 

Arbetsområde: genren filmrecension

 

Grupp: sv 7abc1

 

 

 

Arbetsområdets syfte:

 

 

 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

 

 

 

Konkreta mål för arbetsområdet:

 

·      Du ska skriva en inledning

 

·      Du ska dela in recensionen i stycken

 

·      Du ska tänka på hur du inleder ett nytt stycke

 

·      Du ska skriva en kort sammanfattning där du inte avslöjar för mycket för läsaren eftersom hen kanske vill se filmen, formell text

 

·      Du ska skriva om hur du upplevt filmen och bygga under med resonemang  Informell text

 

·      Du ska ge exempel på skådespelares insatser i filmen, informell text

 

·      Du ska skriva en avslutning

 

·      Du ska skriva en huvudrubrik

 

·      Du kan välja att skriva underrubriker

 

·      Du ska använda ett språk som stärker delarnas innehåll i recensionen

 

Nedan finner du en tabell med de delar som ska ingå i en recension. Där kan läsa vad du bör få med i t ex inledningen o s v…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriva en filmrecension – delar som ska finnas med i en sådan

 

Inledning:

En inledning är tänkt att hjälpa läsaren in i handlingen. Du ska nu skriva en recension och därför behöver du presentera vad du ska recensera.

 

Presentationen ska innehålla namn på verket(film), vem som har författat det.

Sammanfattning:

Eftersom du analyserar och tolkar ett verk så behöver du presentera verket i korthet. Det du måste tänka på är att inte avslöja spännande delar i filmen som kan förstöra för den som ska ta del av verket(filmen).

Styckeindelning:

När du skriver ett längre dokument, vilket en recension är, så behöver du sortera det du ska skriva om. Det är tänkt att läsaren ska förstå vad du vill lyfta fram på ett bättre sätt. Du måste därför tänka till ordentligt.

Styckeinledning:

Informationen i ett stycke ska glida över på ett för läsaren genomtänkt sätt.

Ett exempel:

Katter ser bra i mörkret och katten är en jägare som gärna jagar på natten.

 

Trots sitt jaktintresse så gillar katten inte att bli blöt om tassarna därför jagar den helst inte där det är blött.

 (här knyter en författare an till stycket om den jagande katten till något nytt som ska presenteras i det nya stycket J)

Informella resonemang, d v s du får tycka och tänka ut ifrån vad du har sett 

Det är passande att använda ord som uttrycker åsikter t ex: enligt mig anser, jag menar, tycker, tror, föreslår, hävdar så att det framgår att det är just du som tycker det du skriver om.

 

 

 

Avslutning

 

 

En avslutning är till för att runda av det innehåll du presenterat. I en filmrecension, så brukar recensenten presentera sin egen åsikt om filmen, allt från innehåll till skådespelarinsatser, val av skådespelare, sättet att filma på.

 

En avslutning tjänar på att knyta ihop

inled inledningen med avslutningen. 

Rubrik

Rubriken är viktig för en skriven text. Den ska dels locka, och dels informera om innehållet. Den som ska läsa kan få stöd inför läsandet.

Underrubriker

I recensioner är det bra att göra några sådana. Det stärker läsförståelsen så att läsaren lättare kan ta till sig det som förs fram i recensionen. T ex kan det vara bra att tydliggöra om det är egna åsikter, en kort sammanfattning av innehållet m m .

 

 

 

 

 

Inledning

Du gör ingen medveten inledning.

Du gör en medveten inledning där du nämner filmens namn, men inte så mycket mer.

Du gör en mycket medveten inledning där du hjälper läsaren med information såsom namn, författare, utgivningsår och kanske exempel på andra verk av hen.

Styckeindelning

Du gör något eller glömmer dessa.

Du gör genomtänkta stycken som hjälper läsaren att få kunskap om filmens innehåll och en information om skådespelare m m.

Du gör väl genomtänkta stycken som utgör en stark del för ökad läsbarhet.

 

Som läsare känner hen av att bit efter bit läggs på plats, någon har tänkt till.

Styckeinledning

Osäker på vad det innebär.

Har försökt att göra medvetna kopplingar mellan de olika styckena men känner viss osäkerhet.

Har gjort mycket väl medvetna övergångar. Upplever själv att det här får innehållet att passa ihop och bidrar till en välutvecklad filmrecension.

Sammanfattning av filmens innehåll

Har skrivit en sammanfattning av filmens innehåll.

Har skrivit en medveten sammanfattning av filmens innehåll. Det känns att du levt dig in i filmens handlingar och budskap. Viss nyfikenhet väcks hos läsaren.

Har skrivit en samman-fattning som verkligen skapar inlevelse för läsaren. Som läsare blir man nyfiken på att se filmen.

Egna åsikter om filmen

Jag delar med mig av några som till viss del byggs under med exempel ur filmen.

Jag delar med mig av ett flertal åsikter som oftast byggs under väl med exempel hämtade ur filmen.

Jag delar med mig av ett flertal åsikter och dessa är väl underbyggda med exempel ur filmen och detta på ett sätt som visar att jag förstår hur man bygger under åsikter.

Skådespelarinsatser

Jag har nämnt någon.

Finns med i de egna åsikterna om filmen och är underbyggda utifrån exempel hämtade ur filmen.

Finns med i de egna åsikterna om filmen och är väl underbyggda utifrån exempel hämtade ur filmen.

Avslutning

Jag avslutar till viss del recensionen om än lite otydligt.

Jag avslutar recensionen som knyter samman helheten så att läsaren känner att innehållet avrundas.

Jag avslutar recensionen på ett sätt som visar att jag har fått ihop delar av det som lyfts fram i innehållet och medvetet gjort en koppling som rundar av innehållet.

Huvudrubrik

Ganska enkel och inte så lockande.

Informativ och till viss del lockande rubrik.

Rubriken både lockar och informerar läsaren om vad den kommer att ta del av.

Underrubriker

De uteblir.

Jag har gjort några mer eller mindre medvetet.

Jag har gjort sådana eftersom det kändes som att de skulle stärka inlevelsen ännu mer.

Punkt, stor bokstav d v s språklig säkerhet

Jag är nog lite språkligt osäker.

Jag känner mig ganska språkligt säker. Det märks eftersom jag med medvetenhet vet var jag ska sätta punkt och stor bokstav.

Jag är språkligt säker. Det går av sig själv. Punkt och stor bokstav skriver jag med medvetenhet och  väljer jag att placera ut ett kommatecken så vet jag varför.

Förebilder för språket

Jag läser så gott som aldrig böcker.

Jag har läst ett flertal böcker men har kommit av mig i mitt läsande.

Jag läser böcker med lust och väljer att fortsätta, dels för att jag gillar att läsa och dels för att det gör mig till en säkrare skribent.

Var i tabellen hamnar jag.

Så gott som alltid åt vänster.

Så gott som oftast i mitten.

Så gott som oftast åt höger.

Var vill jag placera mig i framtida skrivuppgifter?

 

 

 

Marias bild av var du placerar  dig, oftast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: