👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 3

Skapad 2020-09-30 09:23 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Engelska
Can you describe yourself? Ja, vad står det? Du kommer att få öva och befästa dina kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du kommer att:

 • få lära dig att tala och lyssna på enkel engelska (enkla ord och fraser).
 • lära dig att förstå enkel talad engelska (enkla instruktioner och beskrivningar).
 • få prata, sjunga, spela spel och se på engelska TV-program och serier.
 • använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd på enkel engelska. 

 

2. Undervisningens innehåll 

Du kommer att få: 

 • delta i lekar och spel
 • samtala och dramatisera
 • sjunga enkla sånger och lära dig ramsor
 • se på TV program och korta filmer
 • lyssna på och utföra en/flera enkla talade instruktioner
 • arbeta i arbetsboken "Join the Quest- workbook". 

3. Bedömningsuppgifter

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • hälsa,
 • säga ditt namn och berätta något om dig själv, berätta vilken dag och datum det är, hur mycket klockan är,
 • enkelt beskriva någon och då använda ord för t ex färger, kläder, kroppsdelar eller siffror
 • beskriva vardagsliv, levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelskan används
 • lyssna, förstå och utföra enkla instruktioner och beskrivningar
 • lyssna och förstå en enkel berättelse eller litteratur (analogt och digitalt)
 • ord och fraser i närmiljön , till exempel på skyltar i butiken, i reklam och andra enkla texter
 • enkelt återberätta innehållet i ett TV program eller film
 • enkla presentationer
 • enkla beskrivningar och meddelanden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3