👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och beslutsfattande - Åk 4-5

Skapad 2020-09-30 09:36 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi kommer att arbeta med demokratiska värden, politiska partier samt mänskliga rättigheter.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Politiska beslut kan påverka oss alla som bor i Sverige. Vi kan vara med och påverka eftersom det är vi som röstat fram politikerna. På så sätt kan man säga att det är vi som bestämmer.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med att:

 • se filmer som vi sedan reflekterar över/analyserar/diskuterar tillsammans i klassen
 • gemensamt utöva demokrati, lösa problem genom att pröva egna idéer för att kunna påverka olika beslut, i det interaktiva spelet "I stormens öga" http://unicef.se/spel/i-stormens-öga
 • själva fundera ut lösningar, enskilt och i grupp, hur demokrati och barnkonventionen ska kunna fungera globalt
 • läsa och diskutera med det vi jobbar med i läromedlet Upptäck Samhällskunskap 

Bedömning av arbetsområdet:

Vid arbetsområdets slut ska du kunna förklara: 

 • Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?
 • Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?
 • Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?
 • Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?
 • Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och i kommuner, i skolan och hemma?
 • Varför finns det politiska partier och varför samarbetar de med varandra?

Det får du visa genom formativ bedömning, dvs regelbunden återkoppling i ditt arbete.

Genom summativ bedömning, dvs ett mindre kunskapstest på slutet för att pröva deras kunskaper och förmågor. 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet pågår mellan v.35-v.38

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Politik åk 5

Godtagbara Kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samhällsstrukturer
Arbetsuppgifter i "Upptäck samhällskunskap" Arbetsuppgifter "Demokratihäftet"
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Mänskliga rättigheter
Arbetsuppgifter FN-dagen 24/!0
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument. Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati och beslutsprocesser
Gruppdiskussioner och bilda partier.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.