Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktionsmönster, globalisering och handel

Skapad 2020-09-30 09:22 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap
I arbetsområdet kommer vi att läsa om handel och transporter i en globaliserad värld. Världshandeln mellan världens länder har ökat kraftigt. Den ökade världshandeln mellan länder gör att transporterna av varor och människor också ökar kraftigt. "Miljön får betala priset" för den ökade produktionen. Ökade utsläpp som skadar miljön och bidrar till klimatförändringarna blir konsekvensen.

Innehåll

Arbetsområdet

Övergripande frågor till arbetsområdet:

 • På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljö?
 • Vad krävs för att handel ska uppstå?
 • Vilka för- och nackdelar medför internationell handel?
 • Vilka förändringar av samhället har möjliggjort en ökad globalisering?

Viktiga ord och begrepp:

Kostnader, produktion, varor, tjänster, multinationella företag, löner, arbetskraft, transport, globalisering, import, export, arbetstillfällen, miljö, konkurrens, låglöneländer, barnarbete, hållbar utveckling, producent, konsument, tullavgifter, transporter, tillverkning.

Arbetssätt, metod och material

Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer, kartor, bilder, diagram och tabeller. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat häften, frågeställningar, studi, inläsningstjänst (begreppa).

Bedömning och betygssättning

 • Deltagande och visat kunskap på lektionerna
 • Skriftligt prov på arbetsområdet
 • Skriftlig inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Produktionsmönster, globalisering och handel

Insats krävs
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: