Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2020-09-30 09:27 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola F Svenska
I några veckor kommer vi jobba med fantasyberättelser, att läsa och skriva.

Innehåll

Efter det här arbetsområdet ska du kunna ...

... känna igen en fantasyberättelse när du har den,
... förklara typiska drag för den skönlitterära genren fantasy,
... analysera och resonera kring fantasyberättelser utifrån budskap, tema, motiv samt typiska drag, samt
... skriva en kortare fantasyberättelse. 

 

Du ska lära dig det här genom ...

... att läsa och analysera olika fantasyberättelser,
... att läsa och arbeta med texter om genren fantasy, 
... lärarledda genomgångar och förklaringar, samt
... att använda dig av skrivmall och verktyg för att förbereda skrivande av en fantasyberättelse. 

 

Du kommer att bedömas genom ...

... löpande, genom dina resonemang och analyser av fantasyberättelser, samt
... ditt eget skrivande av en fantasyberättelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Fantasy

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Skriva texter
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Skriva texter
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp.
Berättande texter
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Berättande texter
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkel dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklad dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklad gestaltande dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bearbeta text
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: