Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 4 - Period 1

Skapad 2020-09-30 10:02 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
I fyra veckor kommer vi att arbeta med geografi - läran om människan och jorden. Du kommer få lära dig mycket om vad geografi är, hur kartor fungerar och används, hur en fältstudie går till och om vad Sverige har för viktiga städer och platser.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

I geografi skall vi lära oss om hur kartor fungerar. Hur de är uppbyggda med färger och tecken. Vilka olika kartor som finns och hur man kan använda en karta. Vi kommer också att lära oss vad en fältstudie är. Hur man samlar in viktigt material till en fältstudie och hur man redovisar sina resultat på ett passande sätt. Därtill kommer vi lära oss om vad Sverige har för viktiga städer, sjöar, berg och öar. Slutligen kommer vi lära oss många viktiga ord och begrepp inom området geografi.

Hur ska vi lära oss det?

Vi kommer att lära oss om kartan genom att ha muntliga genomgångar där vi diskuterar olika kartor, hur de är uppbyggda och fungerar. Vi kommer att arbeta med gruppuppgifter, individuella uppgifter och uppgifter i helklass. Vi kommer att läsa i vår geografibok, spela olika spel, använda olika appar, göra muntliga uppgifter och diskutera. 

Vi kommer att lära oss göra en fältstudie genom praktiskt arbete. I mindre grupp kommer du att få genomföra en fältstudie med några andra elever där ni i slutet av er uppgift kommer att få presentera resultatet genom redovisning.

Vi kommer att träna på Sveriges viktiga platser både genom användningen av olika appar och hemsidor, genom att använda kartboken och genom gruppdiskussioner och individuella uppgifter.

Viktiga ord och begrepp.

Geografi, karta, kartbok, sjökort, GPS, ekvatorn, gradnät, 0-meridianen, levnadsvillkor, plats, tematisk karta, topografisk karta, skala, kompass, nordpolen, sydpolen, längdgrad, breddgrad, fältstudie, landskap, jordglob.

Vad som kommer att bedömas.

I arbetsområdet kommer du att bli bedömd inom följande områden:

 - Din kunskap om kartor. Hur de är uppbyggda och fungerar med färger, karttecken och väderstreck. Vilka olika kartor som finns samt din förmåga att använda en kartbok.

 - Din förmåga att genomföra och redovisa en fältstudie.

 - Din förmåga att kunna återge läge och position på Sveriges viktiga öar, sjöar, städer, berg och andra viktiga platser.

 - Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett tydligt och korrekt sätt.

Hur du får visa dina kunskaper.

 - Du får visa dina kunskaper om kartan, väderstrecken, gradnätet och kartboken vid ett skriftligt läxförhör.

 - Du får visa dina kunskaper om fältstudier samt redovisningar av dessa genom att aktivt delta vid arbetet i skolan samt vid ett redovisningstillfälle där du och din grupp presenterar er fältstudie samt dess resultat.

 - Du får visa din kunskap om Sveriges viktiga platser vid ett förhörstillfälle som görs i skolan med hjälp av användningen av ett digitalt program.

 - Du får visa din kunskap om centrala begrepp inom geografin vid samtliga av överstående bedömningstillfällen. 

Uppgifter

 • Prov i geografi - Torsdag v.43

 • Läxa Geografi vecka 41

 • Läxa Geografi vecka 41

 • Läxa Geografi vecka 41

 • Läxa Geografi vecka 41

 • Läxa Geografi vecka 41

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: