Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning och källkritik

Skapad 2020-09-30 10:13 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Sv åk 7, Informationssökning och källkritik
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Hur vet du att information du får fram verkligen är sann? En viktig fråga som vi kommer att arbeta med i den här kursen. Att vara källkritisk och på ett effektivt sätt kunna söka och sammanställa information är innehållet i vår första kurs och något du kommer att behöva för dina studier i alla skolans ämnen.

Innehåll

I Lgr 11 står att: “undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagslivet och studier och kunskap om hur man söker och värderar information från olika källor”

Syfte:

  •    Att kunna bestämma källors grad av tillförlitlighet
  •    Att veta vilka faktorer som påverkar en källas tillförlitlighet
  •    Att på effektivt sätt kunna söka information på Internet
  •    Att kunna sammanställa en text

MÅL:     

    Att kunna söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den. (sv8/sva 7)

Innehåll:   

  • Genomgångar
  • Begrepp
  • Filmer
  • Övningar
  • Kahoot

Examinationsuppgift:

Att sammanställa texter samt kunna föra ett resonemang om texternas trovärdighet på ett källkritiskt sätt Du visar dina kunskaper på skriftligt prov v 43

Tidsplan:       

v 40.  Information om kursen, se filmen” Är det sant” och “Hantera information”vad är en källa, hur söker man information        

v 41  Rep, att hitta rätt fakta, se filmen: “Storken”, arbeta med övning 2    

v 42 Inläsningsvecka           

v 43. Hur man sammanfattar, att resonera kring källors tillförlitlighet, repetera/kahoot, examination två lektioner - en SO lektion och en svensklektion

 

Lektionsplanering med övningar och länkar finner du i classroom.

 

Uppgifter

  • Examinationsuppgift: Att sammanställa information och resonera källkritiskt.

Matriser

Sv SvA
7B, Sammanfatta information och vara källkritisk

Inte godtagbar kunskap
E
C
A
Skriva - textkvalité
Eleven har inte gjort uppgiften alt. inte visat tillräckliga kunskaper gällande språklig variation, textbindning, texttyp, normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Eleven har inte gjort uppgiften alt. inte visat tillräckliga kunskaper gällande att söka, välja ut och sammanställa information och/ eller har inte kunnat visa på tillräcklig kunskap gällande källkritik.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: