👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära HT9 - skador

Skapad 2020-09-30 10:22 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
För att hålla sig frisk och hel är det viktigt att veta hur man håller kroppen stark och i god form (god kondition -rakt översatt från engelskans in good condition). Om kroppen inte skulle hålla eller råka ut för en olyckshändelse behöver man veta hur man ska agera, både i stunden och på lång sikt.

Innehåll

Du ska kunna:

 • - Anaerob/aerob träning 
 • - Statisk/dynamisk träning 
 • - Ge olika exempel på hur man tränar styrka, kondition och rörlighet 
 • - Beskriva hur det påverkar kroppen att träna styrka och kondition.
 • - Delta i aktiviteter som tränar styrka och kondition på ett lämpligt sätt 
 • - Visa och beskriva exempel på god träningsteknik
 • - Skilja på olika sorters skador som kan inträffa
 • - Beskriva hur man behandlar olika skador direkt och på lång sikt

 

Följande kommer att bedömas

 • - Hur du använder och beskriver begrepp som berör temat 
 • - Dina bedömningar av skaderisker i samband med idrott och rörelse
 • - Hur du anpassar dina rörelser efter god träningsteknik och säkerhet
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når