Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen och de fyra andra världsreligionerna

Skapad 2020-09-30 10:26 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är en religion? Vad är skillnaden mellan traditioner och högtider? Vi börjar med kristendomen som är en av de fem världsreligionerna och därefter jämför vi kristendomen med de andra världsreligionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • beskriva vad en religion är och några centrala delar av de fem världsreligionerna
 • analysera hur kristendomen har påverkat och fortfarande påverkar det svenska samhället
 • jämföra två religioner

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • redogöra för några av världsreligionernas centrala delar
 • redogöra vad en religion är
 • använda information för att jämföra kristendomen med en annan religion
 • beskriva hur kristendomen har påverkat Sverige

Jag bedömer din förmåga genom att:

 • klassrumsobservationer
 • läsa dina texter
 • lyssna på dig i samtal

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • läsa olika texter
 • se på filmer
 • diskutera
 • ha genomgångar
 • med hjälp av modeller jämföra religioner
 • i grupper och enskilt

Uppgifter

 • Religionsuppgift 17/1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: