Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteraturens epoker år 8

Skapad 2020-09-30 10:28 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Svenska
Vi ska arbeta med skönlitteraturens historia. Arbetet ska genomföras genom grupparbete, filmskapande och diskussioner i tvärgrupper.

Innehåll

Ped. plan. Litteraturhistoria – epokerna, vecka 37-43 

Genomgång av vad litteraturhistoria är. Vad vet eleverna om litteraturhistoria? Brainstorma. 

Eleverna fördelas i grupper om ca 4 personer. De får tilldelade sig en eller två epoker per grupp. Grupperna fördjupar sig i sina respektive epoker och skapar en poster på “sin” epok. De skapar dessutom ett prov i Forms på den/de epoker de fördjupat sig i.  

Arbete med instudering och tillhörande frågor via Gleerups svenska läromedel på de epoker de inte fördjupat sig i.  

Efter avslutat grupparbete fördelas eleverna i tvärgrupper i vilka de redovisar den/de epoker de fördjupat sig i.  

Diskussion i grupper förs kring jämförelser mellan epokerna. 

Skapa en kort (1 minut) filmatisering av huvudtemat ur ett klassiskt verk från någon av epokerna och koppla till nutid. Visas för mentorerna?  

 

Utvärdering i form av Forms efter avslutat arbetsområde. 

 

Vad bedöms? 

Provet på epokerna i Forms. 

Elevernas arbete vid grupparbetet.  

Hur eleverna presenterar sin epok i tvägrupperna 

Jämförelser mellan epokerna i diskussionsgrupper. 

Elevernas arbete med att filmatisera ett klassiskt verk från någon av epokerna.  

 

Vilka kunskapskrav ingår?  

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse. 

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från källor och för då resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samverkar kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med struktur och innehåll med  anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: