Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter - hemkunskap

Skapad 2020-09-30 10:44 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Hemkunskap inom ämnesområdet Vardagsaktiviteter.
Grundsärskola 1 – 3 Vardagsaktiviteter
Planera och tillreda enkla måltider och bakverk.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I hemkunskap ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att välja, planera och fullfölja uppgifter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. Du ska ges möjligheter att känna till redskap och arbetsmetoder som förekommer i hemmet och skolan. Du ska även ges möjligher att använda symboler, bilder, ord och begrepp inom ämnesområdet Undervisningen skall på så vis bidra till ökad sjävständighet och tilltro till den egna förmågan.

Mål

Du ska tillsammans med vuxen tillaga en enklare måltid.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska tillsammans med vuxen:

 • använda enkla recept med stöd av symboler och bilder.
 • tillaga enkla måltider.
 • baka.
 • använda olika redskap.
 • hantera olika livsmedel.
 • lära dig hygien vid tillagning.
 • diska för hand och i maskin
 • praktisera återvinning
 • planera inköp

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du delta i att:

 • använda recept med bilder och symboler.
 • tillaga enkla måltider.
 • baka.
 • hantera olika livsmedel.
 • använda olika metoder och redskap.
 • diska för hand och i maskin.
 • duka och delta i måltider.
 • delta i återvinning.
 • delta i planering för inköp

Bedömning

Vad ska bedömas?

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan delta i att:

 • använda enkla recept med symboler och bilder.
 • tillaga enkla måltider.
 • baka.
 • använda olika redskap.
 • diska för hand och i mask
 • praktisera återvinning.
 • planera inköp

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker fortlöpande utifrån din förmåga att delta i det praktiskta arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Rutiner vid inköp.
  VAA  1-3
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-3
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
  VAA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: