Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - kapitel 2

Skapad 2020-09-30 10:42 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Geometri Eleverna kommer att arbeta med bilder och beskrivningar av geometriska objekt. De kommer också arbeta med längdenheter och mäta längder. Vidare kommer vi arbeta med att räkna ut omkrets av olika objekt.

Innehåll

Centrala innehållet:

 • grundläggande geometriska objekt och deras egenskaper
 • konstruktion av geometriska objekt
 • jämförelse, uppskattning och mätning av längd
 • mätningar med användning av nutida och äldre metoder 
 • metoder för hur omkrets beräknas och uppskattas av geometriska figurer

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att namnge och konstruera geometriska objekt
 • att jämföra, uppskatta och mäta längd
 • att omvandla längdenheter
 • att mäta och beräkna omkrets

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med chromebook, Bingel 

Begrepp:

sida, parallellogram, längd, rektangel, omkrets, cirkel, kvadrat, hörn, parallella, motstående, längdenheter, romb, triangel och parallelltrapets

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Vi arbetar med mini-whiteboards, två och två. Där eleverna får resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4A - kapitel 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
namnge geometriska objekt beskriva geometriska objekt enhets byten inom längd längdenheter
På provet visar du enkla kunskaper om begreppen från kapitlet.
På provet visar du utvecklade kunskaper om begreppen från kapitlet.
Metod
uppskatta och mäta längd räkna ut omkrets
På provet visar du enkla kunskaper om metoder från kapitlet.
På provet visar du utvecklade kunskaper om metoder från kapitlet.
Resonemang och kommunikation
beskriver olika egenskaper hos geometriska objekt likheter/skillnader hos geometriska objekt rimligheten i resultatet
På provet jämför du på ett enkelt sätt likheter och skillnader hos geometriska objekt.
På provet jämför du på ett utvecklat sätt likheter och skillnader hos geometriska objekt. Du visar att svaret är rimligt.
Problemlösning
På provet påbörjar du att lösa en problemlösningsuppgift.
På provet löser du någon problemlösningsuppgift då metoden är okänd.
På provet löser du flera problemlösningsuppgifter där metoden är okänd och använde effektiva metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: