Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering på Trollsländan

Skapad 2020-09-30 10:44 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Enligt den nya läroplanen ska vi arbeta med digitalisering med barnen. Vi kan se att det finns ett stort intresse hos barnen inom detta område. Så därför känns det som en stor utmaning att utforska detta med barnen. Barnen har redan en viss kunskap inom digitalisering men den går hela tiden att utvecklas lika som detta område görs dagligen. Inom digitalisering sker det förändringar och nyheter hela tiden. Vi ser framemot att arbeta med detta område med vår barngrupp.

Innehåll

Nuläge

I dagsläget arbetar vi med olika appar och lite QR koder. Vi använder oss av Ugglo som är en mycket bra läs App som hela tiden uppdateras av nya böcker.

Vi tycker att det fungerar bra med att vi kan visa upp dessa böcker på storbild via kanonen. Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vi vill ge barnen fler möjligheter att använda de digitala verktyg som finns på förskolan.

Vi vill skapa en miljö för barnen där vi erbjuder tillgång till digitalisering som sedan ska skapa ett växande intresse inom den växande digitala utvecklingen lever med.

 

Syfte:

Barn i den här åldern behöver hjälp med hur den digitala teknik som vi omges av fungerar hur de ska förhålla sig till denna. Vi vill därför väcka ett intresse eller bygga vidare på det intresse som redan finns för digital teknik hos barnen, så att de senare i livet har lättare att tillägna sig de kunskaper och den förståelse de behöver ha för att vara förberedda för den digitala utveckling som hela tiden pågår i samhället.

Genomförande

Vi tänker att vi ska dela in barnen i mindre grupper för att skapa mer tid och utrymme för barnen att upptäcka den digitala tekniken. 
Vi kommer att använda oss av tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vi tänker att alla barn ska få deltaga efter sina förutsättningar. 

Vår tidsplan är att arbeta med detta hela läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera våra aktiviter och sedan lägga ut det i unikum. 

Ansvar

Förskolläraren och arbetslaget ansvarar för att det dokumenteras och lägges ut i Unikum.

Uppföljning

Vi kommer att följa upp och utvärdera regelbundet och analysera terminsvis och se om vi behöver ändra på något i vår planering.

 •  
 •  
   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: