Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2020-09-30 11:10 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 4 Matematik
Det andra arbetsområdet under hösten 2020 handlar om räknesätten addition och subtraktion. Eleverna kommer lära sig olika strategier för att lösa uppgifter inom räknesätten. Fokuset kommer främst att ligga på algoritmräkning (addition och subtraktion). Samt arbeta med sambanden mellan räknesätten.

Innehåll

Vi utgår från de fyra förmågorna formulerade i LGR11 och dessa behandlas enligt följande:

 

 

Problemlösningsförmåga:

 • Formulera och lösa ett problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats

 

Begreppsförmåga:

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • Samband mellan räknesätten addition och subtraktion
 • Tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck.

 

Metodförmåga:

 • Använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal
 • Använda algoritmer (uppställning) som metod i addition och subtraktion
 • Välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer

 

 

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • Beskriva/redovisa kunskaper om addition och subtraktion med olika uttrycksformer.
 • För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • Ställa frågor och bemöta matematiska resonemang om addition och subtraktion

 

Vi kommer arbeta med det genom:

 •           Gemensamma genomgångar
 •           Diskussioner i helklass
 •           Arbete i Koll på matematik
 •           Arbete enskilt samt i par med olika problemlösningsuppgifter

 

Eleverna får visa sina kunskaper genom:

 •           Det dagliga arbetet på lektionerna
 •           Muntliga diskussioner och resonemang
 •           Matteläxa som lämnas in och rättas varje vecka
 •           Diagnos vid slutet av arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: