Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7 HT20

Skapad 2020-09-30 11:27 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att förstå sig på tal och hur dessa används i beräkningar är grundläggande inom matematiken. I detta område ingår talens positionssystem, de fyra räknesätten, multiplikation och division med tal med basen 10, prioriteringsreglerna och delbarhet.

Innehåll

Innehåll:

 • talens positionssystem och hur tal placeras på en tallinje
 • multiplikation och division med tal med basen tio, till exempel 10, 100, 1000 och 0,1 samt med tal mellan 0 och 1.
 • de begrepp som hänger ihop med de fyra räknesätten, det vill säga addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • prioriteringsreglerna vilket anger i vilken ordning beräkningar skall utföras
 • vad delbarhet handlar om och hur faktorträd kan användas för att visa hur tal kan delas upp i faktorer

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du använder metoder och begrepp för att göra olika beräkningar och veta i vilken ordning dessa beräkningar ska göras
 • hur väl du väljer strategi vid problemlösning, hur du tolkar rimligheten i dina resultat och vilka slutsatser du drar.
 • hur väl du för matematiska resonemang om tex. när du bestämmer om ett tal är delbart med ett annat
 • hur väl du redovisar dina uppgifter och använder ett matematiskt språk, tecken och symboler

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om metoder och begrepp, hur en för matematiska resonemang och använder andra matematiska förmågor
 • jämföra olika lösningar och resonera kring dess för- och nackdelar
 • öva på att välja strategier vid problemlösning
 • öva på att lösa rutinuppgifter
 • öva på att föra matematiska resonemang samt att utvärdera rimligheten i våra lösningar

Material vi kommer att arbeta med:

 • Läromedel Prio 7 samt Prio arbetsbok
 • Inlämningsuppgifter

Grovplanering:

Vecka

Område PRIO  

Sidor i PRIO

Sidor I PRIO arbetsbok

41

2.1 Siffror och tal

38-40

20-23

42

2.2 Räkna med 10, 100 och 1000

41-43

24-25

43

2.3 Addition och subtraktion

2.4 Multiplikation och division

44-46

47-49

26-29

30-33

44

Lov

 

 

45

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.6 Prioriteringsregler

50-52

 

54-56

34-35

 

36-37

46

2.7 Primtal och delbarhet

(2.8 Avrundning)

57-59

(60-62)

38-40

(41-42)

47

Repetition + prov

 

70-75

45-46

Centrala begrepp:

 • positionssystem, tallinje, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, matematiskt uttryck, parentes, jämna och udda tal, delbarhet, primtal

Metoder:

 • använda en tallinje
 • multiplicera och dividera med tal som 0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 10, 100 och 1000
 • förstå prioriteringsreglerna och veta i vilken ordning som olika beräkningar skall göras
 • kunna dela upp tal i faktorer och förstå vilka tal som är delbara med varandra

Bedömningsuppgifter:

 • EPA och inlämningsuppgifter (se uppgifter nedan)
 • Prov v 47

Matriser

Ma
Elevmatris

Når ännu ej målen
E
C
A
Begrepp
Du visar inte tillräckliga kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan ännu ej använda och beskriva begrepp och samband mellan begrepp.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med tillfredsställande säkerhet.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med god säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med mycket god säkerhet.
Metoder
Du kan ännu inte välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med tillfredsställande säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med god säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med mycket god säkerhet.
Problemlösning
Du löser ännu inte enkla problem och bidrar sällan till något förslag på andra tillvägagångssätt, ger förslag på matematiska modeller eller värderar strategier och resultatens rimlighet
Du löser enkla problem och bidrar till något förslag på andra tillvägagångssätt. Vid problemlösning bidrar du till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Du löser relativt komplexa problem och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Du löser komplexa problem och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikation
Du har ännu inte visat att du kan förklara och samtala om tillvägagångssätt och använda symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: