Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Den blomster tid nu kommer" åk 7

Skapad 2020-09-30 11:52 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Läsprojekt "Den blomstertid nu kommer" för åk 7 med författarbesök-
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under läspassen ska du läsa/lyssna på boken "Den blomstertid nu kommer" som fick Barnens romapris 2015. En bok med en intressant och spännande intrig och har full fart framåt ända till slutet.

Innehåll

Under höstterminen  2020 ska vi läsa boken "Den blomstertid nu kommer" tillsammans under läspassen. Du kommer även få ett eget exemplar av boken då det ingår i Flens kommuns Litteraturvecka. Vi kommer även att få besök av författaren till boken Marie-Chantal Long den 16 nov.

PLANERING och TIDSPLAN 40-50 LÄSPASS

1. Under tiden kommer du läsa en bit högt ur boken för läraren.

2. Visa läsförståelsef där du får några frågor att utgå ifrån. 

3. När du är klar ska du skriva en recension  av boken.

4. Akrivt deltaga i författarbesöket

5. Samtala kring handlingen

 

KUNSKAPSKRAV:

- LÄSA MED FLYT

- SAMTALA OCH DISKUTERA

- TOLKA OCH RESONERA

- SKRIVA TEXTER

- SAMTALA OCH DISKUTERA

Uppgifter

  • Uppgifter till "Den blomtertid nu kommer"

Matriser

Sv SvA
"Den blomster tid nu kommer"

Uppnår inte grundläggande förmågor
E
C
A
LÄSA MED FLYT
Sv/SvA KK 1
Behöver öva på att kunna läsa med flyt och använda lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSFÖRSTÅELSE
Visar ännu inte förmåga att ta till sig av innehållet av texten
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
TOLKA OCH RESONERA OM BUDSKAP
Behöver utveckla förmåga att kunna föra samtal kring innehåll i texten
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA
Behöver utveckla kunskap kring att skriva texter med språklig förmåga om skrivregler anpassat till uppgiften
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Sv 11 SvA 12
Behöver kunna samtala mer aktivt och framföra egena åsikter samt leda samtal vidare
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: