Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift - Temaläsning Andra Världskriget

Skapad 2020-09-30 12:33 i Centralskolan Falköping
Temaläsning Andra Världskriget - Skrivuppgiften
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor har du läst en bok från biblioteket som handlar om tiden innan eller under andra världskriget. Du redovisade sedan boken genom att skriva en text utifrån 15 frågor om bokens innehåll och uppbyggnad.

Matriser

Sv SvA
Skriva text och resonera om budskap, samt resonera om kopplingar mellan verket & upphovsmannen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva
Du når i nuläget inte målen för det aktuella kunskapskravet. Du behöver fortsätta jobba med skrivregler, språklig variation, textbindning och anpassning till den aktuella texttypen, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tolka & resonera om budskap
Du når i nuläget inte målen för det aktuella kunskapskravet. Du behöver fortsätta att jobba med tolkning av olika texter och dess innehåll, samt att föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap mellan raderna.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du når i nuläget inte målen för det aktuella kunskapskravet. Du behöver fortsätta att jobba med att föra resonemang om olika verk och kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: