Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villan Teamplan Ensittarevägens förskola 20/21

Skapad 2020-09-30 13:51 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola
Teamplanen skrivs i slutet av september/början av oktober, följs upp i januari, utvärderas i maj/juni. Ska vara närvarande under hela året. Teamplanen publiceras på Unikum (se s. 9 i SKA-häfte) vilket betyder att det är en offentlig handling. Texten i teamplanen ska uttryckas med ett professionellt innehåll och språk. Teamplanen skrivs i Skolbanken på Unikum och tilldelas till Personalgruppen under fliken "planering".

Innehåll

Prioriterat utvecklingsområde för Björndammens förskolor 

 

Alla barn i våra förskolor har rätt att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande

 

Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande

 

VAR ÄR VI?

Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen

Xxxxxxx

 

Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.

Xxxxxxx

 

 

VART SKA VI?

Vilka av läroplanens mål ska vi fokusera på?

Xxxxxxx

 

Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta mål? 

Xxxxxxx

 

Vilken del i vår Likabehandlingsplan ska vi arbeta med?

Xxxxxxx

 

 

HUR GÖR VI?

Vilket arbetssätt och metoder ska vi använda oss av?

Xxxxxxx

 

Hur skapar vi en miljö där barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 

Xxxxxxx

 

Hur blir barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Xxxxxxx

 

Metoder för dokumentation? Vilka situationer ska dokumenteras?

Xxxxxxx

 

Hur följer vi upp vår kartläggning för att se vilka effekterna vårt agerande har haft på barnens kunskaper och förmågor?

Xxxxxxx

 

 

HUR BLEV DET? 

Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten. Skillnad mellan utvärdering och analys av genomförd undervisning: Utvärdering - VAD HAR HÄNT?   -----   Analys - HUR & VARFÖR hände det?

Vilka effekter har vårt agerande haft på barnens kunskaper och förmågor?

Xxxxxxx

 

På vilket sätt har pedagogernas förhållningssätt och undervisning bidragit till att skapa en miljö där utforskande nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 

Xxxxxxx

 

Vilket inflytande och delaktighet har barnen haft på arbetssätt och verksamhetens innehåll? 

Xxxxxxx

 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts? 

Xxxxxxx

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: