Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning inför NP åk 6 PP Vidingsjöskolan

Skapad 2020-09-30 14:50 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få träna på att hålla en muntlig redogörelse för din samtalsgrupp. Du kommer också att få träna på att vara med i diskussioner och framföra dina åsikter.

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Strukturerat samtal i form av podcast. Spelas in på iPad i en liten grupp. 

Gammalt NP "Min favoritårstid" som presenteras i liten grupp med lärare. 

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Se matris nedan.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Lyssna och titta på strukturerade samtal (podcast, TV-program).

Göra samtalsövningar. 

Förbereda och genomföra ett strukturerat samtal i en liten grupp. 

Titta på utvalda avsnitt av "Tungan rätt i mun" på URplay. 

Genomföra gammalt NP - samtala "Rött kort".

 

Förbereda och genomföra ett gammalt NP "Min favoritårstid".

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

Muntlig återkoppling under arbetsområdets gång, och efter bedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Muntlig framställning inför NP åk 6

Muntlig framställning - samtal och redogörelse

Uppgift och matris delvis från Skolverket. Övning inför Nationella proven år 6.
På väg mot E
E
C
A

REDOGÖRELSE

På väg mot E
E
C
A
INNEHÅLL
• klarar inte att hålla sig till ämnet • redogör med ett icke fungerande innehåll
• klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet • redogör med i huvudsak fungerande innehåll
• klarar relativt väl att hålla sig till ämnet • redogör med relativt väl fungerande innehåll
• klara väl att hålla sig till ämnet • redogör med väl fungerande innehåll
STRUKTUR
• redogör med en icke fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
• redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
• redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
• redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning
SPRÅK
• anpassar inte språket till syfte och mottagare
• använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
• använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
• använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
KOMMUNIKATION
• tittar aldrig upp, talar otydligt och/eller har svårt att visa engagemang
• klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
• klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
• klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

SAMTAL

På väg mot E
E
C
A
KOMMUNIKATION
• upprätthåller inte samtalet • för inte samtalet framåt
• upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om • för till viss del samtalet framåt
• upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om • för samtalet framåt
• upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om • fördjupar eller breddar samtalet
INNEHÅLL
• klarar inte att hålla sig till ämnet • framför egna tankar utan underbyggda resonemang
• klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet • framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
• klarar relativt väl att hålla sig till ämnet • framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
• klarar väl att hålla sig till ämnet • framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
SPRÅK
• kan inte anpassa språket till syfte och mottagare
• använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
• använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
• använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
UPPGIFT I GRUPPEN (ROLL)
• kan inte gå in i din roll.
• kan gå in i din roll till viss del.
• kan gå in i din roll relativt väl.
• kan gå in i din roll väl.
HELHETSBEDÖMNING
Du har presenterat en redogörelse och/eller ett samtal som inte är kopplad till uppgiften och som inte följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt kommunikation.
Du har presenterat en redogörelse och ett samtal som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt kommunikation.
Du har presenterat en redogörelse och ett samtal som är relativt väl kopplad till uppgiften och som relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt kommunikation.
Du har presenterat en redogörelse och ett samtal som är väl kopplad till uppgiften och som väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt kommunikation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: