Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 9

Skapad 2020-09-30 15:19 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
I detta område kommer vi jobba med vinklar, Pytagoras sats, skala, likformighet och symmetri. Detta blir super kul!

Innehåll

Tid: v.39-46

Mål: 

 • Träna till muntliga nationella provet i Ma
 • Att kunna använda sig av vinklar
 • Känna till Pytagoras sats
 • Använda sig av skala
 • Känna till likformighet
 • Veta vad symmetri innebär

Innehåll: 

Olika begrepp som finns nedan och problemlösning och muntliga övningar.

Begrepp:

 • Pytagoras sats
 • katet
 • hypotenusa
 • vertikal vinkel
 • sidovinkel
 • Yttervinkel
 • Likbelägna vinklar
 •  Alternatvinklar
 • Skala (längd, area och volym)
 • Likformighet
 • Symmetri

Upplägg:

Gemensamma genomgångar, egen färdighetsträning, gruppuppgifter.

Bedömning: 

Prov v.46. under lektionstid och under det muntliga NP provet

Uppgifter

 • Ma - Muntligt NP

 • Ma-prov geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Geometri år 9

Rubrik 1

ok
bra
mkt bra
Lös problem
Löser enkla problem
Löser olika typer av problem
Löser olika typer av problem på ett säkert och effektivt sätt
Välja och använda metoder
Använder för det mesta rätt metoder
Väljer rätt och lämpliga metoder
Väljer nästan alltid rätt metoder och löser uppgifter effektivt
Redogöra och samtala om matte
Kan berätta på ett enklat sätt om uppgifterna
Berättar med säkerhet kring uppgifterna
Berättar med stor säkerhet kring uppgifterna
Framför och bemöta matematiska argument
Kan delta i diskussioner kring matematiska frågeställningar och bidrar med något till diskussionen
Deltar i diskussioner kring matematiska frågeställningar och bidrar till diskussionen så att den utvecklas framåt
Deltar i diskussioner kring matematiska frågeställningar och leder diskussionen framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: