Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi, v 41-43/20

Skapad 2020-09-30 15:24 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur hänger företagens ekonomi ihop med samhällets ekonomi och bankerna? Vad spelar företagen för roll i det ekonomiska kretsloppet? Detta tar vi freda på genom att skapa egna företag.

Innehåll

Syftestext

Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter det kan få för individer och grupper.

Så här arbetar vi

Vi börjar med några föreläsningar där vi går igenom viktiga begrepp och modeller.

Därefter ska eleverna i grupper skapa egna företag. Förutom att kunna presentera en vara/tjänst och hur de har planerat för hur företaget ska gå med vinst måste eleverna också kunna redogöra för hur företaget ingår i det ekonomiska kretsloppet, hur det påverkar samhällets ekonomi och vad som händer med företaget vid låg- respektive högkonjunktur. Om intresse finns så avslutar vi med en företagsmässa där ni får möjlighet att visa upp era företag.

Förutom egen fantasi och egna drömmar har du samhällskunskapsboken till hjälp. (s 124-135)

Examination

Du visar dina kunskaper genom att beskriva ditt företag, var det ingår i och hur det påverkas av det ekonomiska kretsloppet. Du kan också redogöra för hur ditt företag samarbetar med banken och hur det påverkas av en låg- resp högkonjunktur.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Betyget C

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Betyget A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då  komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: