Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden år 6 HT-20

Skapad 2020-09-30 17:46 i Österskärsskolan Österåker
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Stormaktstiden år 6 Österskärsskolan Vi kommer att ha skriftligt prov och bedömningsuppgifter.

Innehåll

Så här arbetar vi

- Läsa i historieboken och arbeta med tillhörande instuderingsfrågor på Google-classroom

- Genomgångar och diskussioner utifrån tillhörande presentation finns på Google-classroom

- Filmer om stormaktstiden.

 

Det här ska du utveckla:

- Förmågan att göra jämförelser mellan stormaktstiden och vår tid.

- Förmågan resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats samt orsaker till förändringarna och konsekvenser av dem.

- Förmågan att söka information och att kritiskt granska källor.

 

Inför prov stormaktstiden 6A och 6B

Detta skall du kunna:

Mål och syfte Stormaktstiden

 • Hur kan vi veta något om Sverige 1611-1719?

 • Varför kallas tiden 1611-1718 för Stormaktstiden?

 • Vilka var orsakerna till att Sverige blev inblandat i krigen på 1600-talet.

 • Vilka konsekvenser fick krigen för Sverige?

 • Hur kunde Sverige bli ett starkt Östersjörike, och varför förlorade Sverige sedan sin stora makt?

 • Hur styrdes Sverige under den här tiden?

 • Fakta om:

Gustav den II Adolf

Axel Oxenstierna

Drottning Kristina

 • Varför krigade Sverige så mycket?

 • Hur påverkade krigen människors levnadsförhållanden, barn, kvinnor och män?

 • Varför har synen på stormaktstiden och de regenter som bestämde då förändrats genom åren?

 • Hur förändrades Sverige under 1600-talet?

 

All läsa på

Litteratur:  “Stormaktstiden”. Läs sidorna 4-5, 6-7, 10-11, 12, 18-19, 20-21, 28-29, 30, 33, 36-37, 38-39, 41, 42-43, 44, 46-47

Arbetshäfte: läs texterna och lär dig svaret på frågorna.

Classroom: Läs på de uppgifter vi har arbetat med i Classroom. Till hjälp har du också Ninas powerpoint

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

På väg mot godtagbara kunskaper
E
C
A
Historisk referensram och kronologisk överblick
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du har ännu inte kunnat visat att du har godtagbara kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har ännu inte kunnat visat att du har godtagbara kunskaper.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska källor
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har ännu inte kunnat visat att du har godtagbara kunskaper.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historiebruk
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har ännu inte kunnat visat att du har godtagbara kunskaper.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har ännu inte kunnat visat att du har godtagbara kunskaper.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: