Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wonder

Skapad 2020-09-30 18:16 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 5 – 6 Engelska
This is a theme about being extraordinary. It is also about being friends and to be kind to each other. When given the choice between being right or being kind, choose kind.

Innehåll

Ni kommer under arbetsområdet få träna på olika förmågor som: läsa, samtala och skriva på engelska.

Vi kommer även prata om värdegrunden; förståelse och medmänsklighet.

We will learn more about:

Reading: olika strategier för läsning. Att kunna förstå texter vi läser på engelska.

Writing: att skriva en personbeskrivning med beskrivande ord och välbekanta fraser.

Speaking: diskussioner och samtal, beskriva adjektiv (t.ex. känslor)

Grammar: have/has, sambandsord och skvaller -s (tredje person)

Du kommer utveckla din förmåga att:

förstå det talade och skrivna språket med hjälp av strategier för lyssning och läsning.

förstå det viktigaste innehållet i tydligt talad engelska om välbekanta ämnen.

kunna återberätta och kommentera innehållet och agera utifrån budskap och instruktioner.

kunna formulera dig enkelt med hjälp av fraser och meningar (personbeskrivning).

 • Så här kommer vi att arbeta: 

  Vi tittar tillsammans på filmen Wonder och samtalar om budskap och innehåll

  Vi läser enkla texter på engelska

  Vi tränar på olika lässtrategier

  Vi övar på att bygga meningar med enkla ord och fraser för att skapa en personbeskrivning (third person -s)

  Vi skapar passande bilder till våra personbeskrivningar och budskapet i filmen.

  Vi skriver en gemensam och även en individuell personbeskrivning av en karaktär i filmen.

Det här kommer att bedömas - Din förmåga att: 

delta i diskussioner/samtal om innehållet i filmen och i texter vi läser tillsammans. 

förstå enkla texter vi läser genom att kunna svara på frågor till texten.

använda olika strategier för att förstå talad och skriven engelska. T.ex slå upp svåra ord, förstå sammanhanget, titta på bilder för att förstå, koppla bilder till text. 

göra en enkel personbeskrivning med beskrivande ord och välbekanta fraser. 

använda enkla skrivregler på engelska som förbättrar texten.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Wonder

Reading

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att läsa en engelsk text
Jag kan läsa en enkel text och förstå det viktigaste av innehållet.
Jag kan läsa en enkel text och förstå det huvudsakliga av innehållet och en del detaljer.
Jag kan läsa en enkel text och förstår helheten samt har koll på detaljerna.
Strategier för läsning
Jag kan använda mig av någon strategi för att förstå texten. T.ex lexikon, förstå sammanhanget med hjälp av hela texten, bildstöd, rubriker.
Jag kan använda mig av några strategier för att förstå mer av texten. T.ex lexikon, förstå sammanhanget med hjälp av texten, bildstöd och rubriker.
Jag använder strategier och kan välja vilka som passar för att förstå innehållet i texten.

Writing

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att skriva en text på engelska
Skriftligt producera en personbeskrivning i tredje person med beskrivande ord och och välbekanta fraser
Du kan skriva en enkel personbeskrivning med några beskrivande ord som adjektiv och välbekanta fraser. Du kan formulera dig enkelt och till stor del begripligt på engelska. Stavfel får finnas.
Du kan skriva en enkel personbeskrivning med flera beskrivande ord som adjektiv och välbekanta fraser. Du kan formulera dig enkelt och begripligt genom att använda t.ex. Skvaller-S och has/have. Stavfel får finnas men förstör inte förståelsen.
Du kan skriva en enkel personbeskrivning med beskrivande ord som adjektiv och ett varierat språk. Du kan formulera dig enkelt och begripligt genom att använda typiska grammatiska drag: Skvaller-S (third person s) och has/have.
Strategier för att skriva
Du kan bearbeta och göra förbättringar av din egna text genom kamratbedömning.
Du kan bearbeta och göra förbättringar av din egna text genom kamratbedömning.
Du kan bearbeta och göra förbättringar av din egna text genom kamratbedömning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: