Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i vår närhet - räven

Skapad 2020-09-30 20:35 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi gör en spännande inblick i rävens liv och ingen kan väl låta bli att fascineras av dens karaktäristiska hopp och triangelformade ansikte.

Innehåll

Syfte:   Vi lär oss mer om räven för att barnen ska få kunskaper om djur i vår närmiljö och för att utöka barnens ordförråd. När vi lär oss mer om djur och natur  får  barnen  en större  förståelse och empati för  allt levande och att vi ska vara rädda om vår miljö. 

Nulägesbeskrivning:   Ett av målen i Grön Flagg är att vi ska lära oss mer om djur i vår närmiljö.  Förra terminen arbetade vi med djuren på bondgården och den här terminen är det några av skogens djur som vi fokuserar på . Först ut var haren och nu är det rävens tur. Barngruppen är intresserade och  engagerade när vi arbetar i våra små grupper.  Barnen är i åldrarna 1-3 år och är indelade i åldershomogena grupper vid undervisningen om räven.  

Mål: 

 • Lära oss flera ord för att beskriva räven. 10 ord   som vi fokuserar på -  tass, svanstipp,  päls, nos, lya,   valp,  hona, hane, rödräv och rävskabb.
 • Skapa en ”levande” lärvägg där barnen kan se sitt lärande. 

Metod: 

 • Vi tar reda på barnens förkunskaper vid första tillfället genom att de får berätta/visa vad de vet om räven
 • Vi planerar aktiviteterna i grupperna utifrån frågeställningarna - Hur ser räven ut?  Vad äter räven? Var bor räven? Hur stor är räven?
 • Använda  teckenstöd för  ord som är viktiga för sammanhanget t. ex skog, räv m.m
 • Ta reda på vad räv heter på  barnens  modersmål och andraspråk (arabiska, engelska, spanska, tigrinska)
 • Söka filmer om rävar på Youtube tillsammans med barnen där vi tittar  på hur räven rör sig
 • Gå till  skogen
 • Skapa rävar   med olika material i estetiska lärprocesser
 • Faktaböcker riktade till barn tillgängliga  i den uppbyggda skogsmiljön på avdelningen
 • Sjunga och dramatisera sången "Hoppe Hare" med artefakter
 • Alla pedagoger  filmar minst en aktivitet för observation 
 • Fråga barnen vad de lärt sig efter varje aktivitet
 • Avslutande reflektion med barngruppen där de får berätta/visa vad de lärt sig om räven.  Vad kunde vi när vi började? Vad har vi LÄRT oss?  Har vi haft ROLIGT?

När:  Tisdag, onsdag och torsdag kl.9.00

Ansvarig:   Alla 3 pedagoger  på avdelningen. Vi arbetar med barnen i varsin grupp och gör en egen planering inför varje tillfälle utifrån barnens intresse. Alla pedagoger ansvarar för dokumentationen i Unikum och på Lärväggen för sin barngrupp. Vi läser varandras reflektioner på planeringstid och reflekterar tillsammans på avdelningens reflektionstid.

Vilka barn:  Alla barn  uppdelade i tre grupper

Material:

 • Lärplatta
 • Faktaböcker
 • Bilder på rävar
 • Estetiska material för lärprocessen   (valfritt för varje pedagog)
 • Sångpåse "Hoppe Hare"

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: