👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2020-10-01 08:33 i Elinebergsskolan Helsingborg
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll

 
  🤸‍♀️

PEDAGOGISKA PLANERING (FRIPP) – Idrott och hälsa åk 2

SYFTE

Nulägesbeskrivning.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa skapar vi förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor i att:

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land […].

 

 

MÅL

Lgr 11.

Rörelse

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Hälsa och livsstil

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

 

KONKRETISERING AV MÅL

Elevperspektiv.

Genom undervisningen i idrott och hälsa kommer eleverna erbjudas en stor variation av aktiviteter för att utveckla och stärka deras motoriska förmågor. Undervisningen kommer genomföras både inomhus och utomhus. För att eleverna ska utveckla sin förmåga att orientera sig i närmiljön, skapa en rumsuppfattning samt utveckla kunskap kring natur, friluftsliv och allemansrätten så sker undervisningen utomhus på olika platser i närområdet. I olika lekar, samarbetsövningar och danser kommer eleverna ges möjlighet att träna på enkla regler, utveckla sin takt och rytmkänsla samt visa varandra hänsyn. I undervisningen kommer eleverna kontinuerligt få möjlighet att reflektera, diskutera, utveckla ord och egrepp kring deras upplevelse av lektionstillfället.

 

 

 

 

 

METOD

Aktiviteter

Genom att erbjuda en variation av aktiviteter och övningar i ämnet idrott och hälsa så utvecklar eleverna sina olika förmågor (se ovan) då vi:

-    Tränar på grunderna i gymnastik t.ex. kullerbytta, hjula och handstående.

-    Tränar motorik och styrka i olika redskapsbanor eller övningar.

-    Tränar på sammansatta grundformer, takt och rytm i olika danser.

-    Vi provar på olika samarbetslekar med eller utan redskap där eleverna tränar på att följa dess regler.

-    Tränar på grunderna i olika friidrottsgrenar. Höjd, längd, 60 meter, kula och kast med boll.

-    Utför lekar och rörelse i natur och utemiljö, bl.a. skoljogg samt tränar på att orientera sig i närmiljön med hjälp av en enklare karta.

-    Vi leker, samtalar och diskuterar om Allemansrättens grunder och förhållningssätt.

-    Vi samtalar och gör dokumentation om sådant som är bra för vår hälsa och som utvecklar en djupare förståelse kring ämnet.

 

 

 

 

UPPFÖLJNING

Dokumentation.

Undervisningen dokumenteras genom egen skriftlig reflektion, digitala inspelningar, elevernas egna utvärderingar och på unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3