👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-6

Skapad 2020-10-01 09:05 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Musik

Innehåll

I ämnet musik ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

Centralt innehåll åk 4-6:

Konkreta mål utifrån syfte & mål, centralt innehåll och kunskapskrav:

 • kunna spela/klappa helnot, halvnot, 4-delsnot, 8-delsnot, 16-delsnot & 4-delspaus i fyra 4-dels takt
 • känna till begreppen puls, takt & rytm, låg tonhöjd/hög tonhöjd, G-klav
 • känna till dur- & moll-ackord och höra & förstå skillnaden mellan dem
 • kunna tonernas namn i c-dur skala (C,D,E,F,G,A,B,C) & placera ut dem rätt i notsystemet utifrån G-klaven
 • kunna bilda ett dur-ackord på klaviatur
 • kunna bilda ett moll-ackord på klaviatur
 • kunna spela en enkel melodi på klaviatur
 • kunna spela några ackord på klaviatur
 • kunna delta i gemensam sång
 • kunna delta i gemensamt ensembelspel på rytminstrument & klanginstrument
 • skapa en egen komposition med hjälp av rösten och/eller instrument och använda den musikaliska formen A A B A A B C B B
 • kunna samtala & resonera om sitt eget musicerande
 • kunna samtala & resonera om andras musicerande
 • kunna uttrycka egna tankar & känslor om egna musikupplevelser
 • kunna beskriva & ge exempel på hur musik kan påverka människor tex filmmusik, bakgrundsmusik i affärer, avslappningsmusik, dansmusik, politisk musik mm
 • kunna känna igen några olika musikgenrer tex klassisk-, jazz-, folk-, rap-, pop-, musical-, opera & heavy metalmusik
 • kunna beskriva karaktärsdrag inom några olika genrer tex klassisk-, jazz-, folk-, rap-, pop-, musical-, opera- & heavy metalmusik
 • kunna känna igen några olika kulturers musik tex samisk musik, afrikansk musik & japansk/kinesisk musik
 • kunna beskriva karaktärsdrag inom några olika kulturers musik tex samisk kultur, afrikansk kultur & japansk/kinesisk kultur
 • kunna ge exempel på instrument från några olika instrumentgrupper

Så här kommer vi att arbeta:

 • lära oss notvärden & andra musikaliska tecken
 • spela rytmer på rytminstrument
 • lära oss c-dur skala & notsystemet
 • lära oss att bygga ackord
 • spela enkla melodier & ackord på tonboxar & klaviatur
 • sjunga
 • skapa egen musik utifrån egna idéer genom att pröva olika musikaliska mönster & improvisation
 • framföra musik inför andra
 • samtala om sitt eget & andras musicerande
 • lyssna på olika typer av musik och samtala om musikupplevelsen & musikens påverkan på människor
 • lyssna på olika musikaliska genrer och lära oss om olika typiska karakträsdrag
 • lära oss om de olika instrumentgrupperna stråk-, blås-, sträng-, tangent- & slagverksinstrument

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång
 • spela melodi-, bas-, och slagverksstämma
 • spela några enkla ackord som ackompanjemang
 • spela & sjunga med tajming
 • utifrån egna idéer skapa musik genom att utgå från enkla musikaliska mönster och bidra till en komposition
 • resonera om eget & andras musicerande
 • samtala om egna musikupplevelser
 • beskriva & ge exempel på hur musik kan påverka människor
 • urskilja & ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer & kulturer
 • ge exempel på olika instrumentgrupper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
MUSIK - kunskapskrav åk 4-6

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I betygstabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
Insats krävs
E
C
A
Delta i gemensam sång
Eleven uppnår ännu inte kraven som finns för E-nivå.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela- och ackompanjera
Eleven uppnår ännu inte kraven som finns för E-nivå.
Elev¬en kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven uppnår ännu inte kraven som finns för E-nivå.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven uppnår ännu inte kraven som finns för E-nivå.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Eleven uppnår ännu inte kraven som finns för E-nivå.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven uppnår ännu inte kraven som finns för E-nivå.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag och musikaliska instrument
Eleven uppnår ännu inte kraven som finns för E-nivå.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.